dokument

Hovrätter

Hovrätt 7034-02 Göta Hovrätt 3339-05

Hovrätt B 776-13

Högsta domstolen

HD 2962-10 HD B 990-11 mangadom

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

HFD 5339-13 HFD 5340-13 HFD 2013 ref33 HFD 2011 ref 53 HFD 1973-11 RÅ 2009 ref 17 RÅ 2007 ref 68 RÅ 2001 ref 27 RÅ 1999 ref 18 RÅ 1998 ref 44 RÅ 1991 not 93 RÅ 1989 ref 111 RÅ 1989 not 100 RÅ 1988 ref 84 RÅ 1971 ref 23 RR 1516-10 Almgren RegR 4123-07 RA_1985_2_9

JO, Riksdagens ombudsmän

JO149-2009 JO_3341_13 skyndsamhetskravet JO_1984_85_s_269 JO årsberättelse 2013_14 JO årsberättelse 2010-11 JO årsberättelse 2009-10 JO årsberättelse 2007-08 JO årsberättelse 2003-04 JO årsberättelse 2002-03 JO årsberättelse 2001-02 JO 6301-2010 JO 5807-2007 JO 4506-2012 JO 4150-2007 JO 4047-1998 JO 3972-2012 JO 3579-2005 JO 3268-1982 JO 3056-2011 JO 2951-2011 JO 2668-2000 JO 2302-1989 JO 2151-2000 JO 2022-2000 JO 2022 2000 JO 1979-01-31 JO 1874-13 JO 1843-2009 JO 1727-2011 JO 1238-2011 JO 1121 – 1988 JO 1113-2010 JO 641-13 JO 446-2012 JO 440-2012 JO 153 2014 JO 2905-2007 om förbehållsregler

JK, Justitiekanslern

JK tsunami JK 7945-06-21 JK 7353-12-30 JK 7120-06-30 JK 7102-06-30 JK 6424-10-31 JK 6422-06-30 JK 6264-13-30 JK 6107-09-30 JK 3417-12-31 JK 2971-13-15 JK 2768-03-30 JK 2721-11-30 JK 2377-13-30 JK 2307-12-31 JK 1719-99-22 JK 1692-09-30 JK 1212-11-21 JK 864-10-15 aktbilaga 3 JK 813-08-22 JK 479-14-30 JK 295-01-30 JK 44-12-40

Kammarrätter

Kr 535-14 KR 3654-13 KR 5530 11 KR 5963-10 KR 6378-13 KR 6593-13 KR 6602-11 KR 6746-13 KR 6881-13 KR 7312_11 Kr 8666-12 KR_Gbg_7122_13 KR_Sthlm_49_91 om rutinbetonade åtgärder KR_Sthlm_1274_11 KR_Sthlm_7993_12 KR_Sundsvall_195_09 KR_Sundsvall_2215_09 potentiella handling KR-Stockholm-4457-13

PON, Pressens opinionsnämnd

PON 80-2012

Tingsrätter

Tingsrätt T 1958-12 Tingsrätt B 6329-12