litteratur

Böcker

Funcke Nils, Att publicera, 3:e upplagan, 2023
Funcke Nils, Offentlighetsprincipen – praktik och teori, 2:a upplagan, 2019
Funcke Nils, Tryckfriheten under tryck, 2:a upplagan, 2006