uppdrag

Jag utbildar och ger råd i frågor om berör yttrandefriheten.

Det gäller inte minst utbildning kring offentlighetsprincipen och meddelarfriheten men även frågor om källskydd, medieetik, utgivarfrågor och om det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet i övrigt.

God journalistik handlar om sittfläsk och intuition eller med lite vackrare ord ihärdighet och systematik. Det gäller inte minst för att bevaka den centrala beslutsprocessen. Behöver ni råd eller en introduktion i hur en systematisk bevakning av den politiska beslutsprocessen kan jag hjälpa till. Hur fungerar processen och var kan man sätta in stöten för att hitta nyheter. Jag har en rad praktiska exempel hämtade från min tid som reporter och utgivare vid bland annat tidningen Riksdag & Departement.