uppdrag

Jag utbildar och ger råd i frågor om berör yttrandefriheten. Det gäller inte minst utbildning kring offentlighetsprincipen och meddelarfriheten men även frågor om källskydd, pressetik och grundläggande frågor om det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet i övrigt.

God journalistik handlar om sittfläsk och intuition eller med lite vackrare ord ihärdighet och systematik. Det gäller inte minst för att bevaka den centrala beslutsprocessen. Behöver ni råd eller en introduktion i hur en systematisk bevakning av den politiska beslutsprocessen kan jag hjälpa till. Hur fungerar processen och var kan man sätta in stöten för att hitta nyheter. Jag har en rad praktiska exempel hämtade från min tid som reporter och utgivare vid tidningen Riksdag & Departement.

Jag har uppdrag mer eller mindre regelbundet för bl.a TT-Kompetens samt journalistutbildningarna vid Mälardalens Högskola, Södertörns Högskola, Fojo och Poppius utöver min anställning som lärare vid JMK, Stockholms universitet.