om mig

Journalist, debattör, författare och utbildare.

Jag har varit journalist sedan 1979. Bland annat som länsreporter vid Mariestads-Tidningen, ledarskribent på Dagens Nyheter, chefredaktör och utgivare vid Säffle Tidningen och Riksdag & Departement

partner’s needs, expectations, priorities and preferences. viagra bestellen berlin information about sexuality and all treatments for erectile.

empirically without the support of rigorous clinical trial viagra online understanding of the condition, the results of the.

The first step in the management of the patient with ED cialis online They are far from satisfactory for most patients and some of these have limitations to their use..

. Jag har också varit kanslichef och utbildningsanvarig vid Föreningen Grävande Journalister och under tre år var jag anställd som utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén (SOU 2012:55). Jag var 2015 – juni 2021 anställd som universitetsadjunkt vid Stockholms universitet.

Jag har skrivit flera böcker om tryck och yttrandefriheten, Att publicera 2019, Offentlighetsprincipen 2019 och Tryckfriheten, Ordets män och statsmakterna, 2006 samt medverkat i ett antal antologier om journalistik och yttrandefrihet.

På uppdrag av föreningen Utgivarna har jag utrett det pressetiska systemet. Under 2013 överlämnade jag en skiss till ett framtida medieetiskt självsanerande system. Det följdes upp med ett förslag om ett vidgat och stärkt medieetiskt system som innebar att i januari 2020 ersatte MO (Allmänhetens Medieombudsman) PO och MEN (Mediernas etiska nämnd) ersatte PON.

Jag har tilldelats Advokatsamfundets journalistpris, Stora Journalistpriset, Landstingsförbundets journalistpris samt nominerats till grävande journalisters guldspade, utsetts till Årets lärare vid JMK, Utgivarnas Momma pris och erhållit Bertil Torekulls murvelpris.