Yttrandefrihetskommittén

You are currently browsing the archive for the Yttrandefrihetskommittén category.

Visst finns positiva undantag som t.ex. meddelarfrihet för vissa privataanställda, men sammantaget har den sittande regeringen försvagat yttrandefriheten. Mer kommer.

Har skrivit två artiklar för Medievärlden:

Så har regeringen försämrat yttrandefriheten

Ytterligare försämringar av yttrandefriheten att vänta

Kan även läsas som PDF filer:

Så har regeringen försämrat yttrandefriheten

Ytterligare försämringar av yttrandefriheten att vänta

De flesta känner en mättnad inför Quickfallet. Jag gör ett kanske fåfängt försök att skapa intresse kring hur Göran Lambertz engagemang i Quicklaget dessvärre gjort att han gett vissa grundläggande principer på båten. Artikel i dag på Medieormen, kan även läsas som pdf fil.

Göran Lambertz svar ger inte anledning till någon kommentar.

Tags: , ,

Om den svenska självbilden, Snowden, offentlighetsprincipen och skyddet för utländska korrespondenter på SR, Medieormen, i dag. Kan även läsas som PDF-fil.

 

Tags: , ,

I dag inlägg på DN debatt/ om en lucka tryckfrihetsförordningen. Utländska medborgare bosatta i Sverige kan vara utgivare för dagstidning som t.ex. DN men de kan inte få sina webbplatser skyddade av yttrandefrihetsgrundlagarna. För att beviljas utgivningsbevis för en webbplats krävs att man är svensk medborgare. Artikeln kan också läsas här.

Den ny tillsatta Yttrandefrihetskommittén bör få ett tilläggsdirektiv för att rätta till skevheten och samtidigt stärka distributionsplikten.

Tags:

Det är tyst om yttrandefrihetsfrågorna i valrörelsen. Synd. Här tappert försök på SR:s Medieormen, Valet och yttrandefriheten kan även läsas här Medieormen.

Tags:

Spalt i Borås Tidning om Lexbasem. Försöker värna rätten för alla att skaffa sig utgivningsbevis för sina webbplatser. Kan läsas här också.

Tags: ,

Skriver i dagens Expressen om Göran Lambertz och hans goda år som JK när det gäller yttrandefriheten men hur hans omdöme sviktar när han värderar ett av de allvarligaste ingreppen från ett statsråd i specifik yttrandefrihetsfråga sedan andra världskriget.  Artikeln som pdf.

Tags: ,

Har i dag en artikel på Dagens Juridik om integritetsfrågan och regeringens förslag att underlätta för allmänt åtal vid förtal. Förslaget kommer inte att få någon effekt så länge vi har en Justitiekansler (JK) som tar instruktionen i tryckfrihetsförordningen på allvar. Artikeln kan också läsas eller laddas ned här.

Tags: , ,

På Journalisten.se i dag en artikel om Yttrandefrihetskommitténs övervägande om integritetsskydd. Artikeln är enligt mitt förmenande en hyfsat välavvägd integritetskränkning av kommitténs inre liv. Försvarlig och nödvändig för diskussionens skull. Jag gör här och i Journalisten också de dokument som togs fram inom kommittén tillgängliga i förhoppning om mer djup och en nypa mindre känslor i debatten. Artikeln kan också läsas här: YFK JK och Ask om integritetskränkningar 2013-11-13.

Förteckning över bifogade PM

2012-03-05 PM förteckning YFK integriteten

++++

PM 51 TF och YGL och EU 2010-03-10

PM 56 Integritetsskyddet 2010-12-01

PM 56a Sammanfattning 2010-12- 01

PM 60 Genomgåg av databaser justerad 2011-01-30

PM 62 Integritet betänkandetext skiss 2011-01-18

PM 63 Integritet och EKMR 2011-01-19

PM 65 Integriteten o pressetiken 2011-02-11

PM 66 Europakonventionens skydd för privatliv 2011-01-27

PM 67 Yttrandefrihet och EU-rätt 2011-02-06

PM 69 Integritet o pressetik 2011-03-08

PM 71 Integritet lagtext preciserad 2011-03-07

PM 72 Integritet konsekvenser slutlig 2011-03-09

PM 81 Integritet fyra lagtexter 2011-06-14

PM 92 Integritet lagtext och förfkomm 2011-10-23

PM 101 Integritetsskydd Dag Victors förslag 2011-12-12

PM 106 Enskildas processuella skydd …2012-01-24

PM 110 Privatlivskränkning REVIDERAD

PM 114 Betänkandetext om EKMR mm

 

Tags: ,

Alliansregeringen har nu lagt ytterligare ett förslag som kringskär yttrandefriheten. I en lagrådsremiss tar regeringen enbart fasta på de förslag Yttrandefrihetskommittén lagt som inskränker yttrandefriheten. Alla förslag som går i andra riktningen negligeras av regeringen, antingen genom att de förbigås med tystnad eller att de begravs i nya utredningar.

Jag har i dag en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats, om lagrådsremissen som sannolikt kommer att bli proposition i november. Läs på Medieormen eller här.

Tags: , ,

I dag artikel i Medievärlden om integritetskränkningar inom och utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsområde. Kan läsas här eller här. Debatten lär inte avstanna och nytt bränsle kommer sannolikt senare i dag när regeringen förväntas anta en lagrådsremiss som berör tryck- och yttrandefrihetsregleringen.

I dag har jag och Per Hultengård en artikel i Expressen (eller läs artikeln här) om regeringens kommande förslag vad gäller yttrandefriheten. Vi har läst en lagrådsremiss som cirkulerar inom regeringen och regeringskansliet som enbart väljer att gå fram med förslag som innebär att yttrandefriheten i olika grad trängs tillbaka.

Tags: , ,

Händelser kan få oss att tappa andan inte bara bildligt utan även bokstavligen. Det är inte ofta det händer och lika sällan brukar jag av samma anledning tappa skrivförmågan. Men när det gällde ett utredningsförslag om att införa två nya brott, utlandspionage och grovt utlandspionage, var jag tvungen att både ta sats och andas ut djupt för att få meningarna på plats. Det är det mest illa underbyggda och mest långtgående förslaget när det gäller yttrandefriheten på länge. Förslaget skulle försvåra eller t.o.m. omöjliggöra en nödvändig rapportering om militära insatser där Sverige medverkar.

De ord jag kippat fram finns att läsa i dagens Expressen här och här.

Utredningen resonerar inte kring några konkreta händelser eller incidenter. Därför ska frågorna jag ställer i min artikel uttalas med viss retorisk accent.

Reaktioner på debattinlägget:

Expressen nyhetsartikel 2013-03-10

Blogginlägg av Thomas Mattsson, Expressen

Reportern Fredrik Laurin intervjuad i Expressen

Artikel i Arbetaren

Ledare, Nerikes Allehanda 2013-03-12

Medievärlden, notis

Tags:

Tunga juridiska instanser som JO, flera hovrätter, Datainspektionen och Advokatsamfundet anser inte att mediernas etiska självprövning och självrannsakan är tillräcklig. Med olika intensitet anser de att det behövs en straffbestämmelse mot integritetskränkande yttranden. De underkänner därmed Yttrandefrihetskommittén slutsats att det inte behövs en sådan bestämmelse för medier som arbetar i skydd av den särskilt starkt reglerade yttrandefriheten. Jag har skrivit en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats. Läs den här.

Har skrivit i Dagens Juridik om kravet på att införa en straffbestämmelse om integritetskränkningar inom TF och YGL. Men det är också hög tid att slå ett slag för den allmänna yttrandefriheten. Det vill säga den som är reglerad i Regeringsformen och som miljoner svenskar använder för att säga sin mening inte minst i bloggar och på webbplatser. Faran är att allt tal om ständiga och grova kränkningar leder till att regeringen rusar iväg utan att närmare reflektera över yttrandefrihetsintresset. Artikeln finns att läsa här eller här.

« Older entries