Nya begränsningar av yttrandefriheten

Alliansregeringen har nu lagt ytterligare ett förslag som kringskär yttrandefriheten. I en lagrådsremiss tar regeringen enbart fasta på de förslag Yttrandefrihetskommittén lagt som inskränker yttrandefriheten. Alla förslag som går i andra riktningen negligeras av regeringen, antingen genom att de förbigås med tystnad eller att de begravs i nya utredningar.

Jag har i dag en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats, om lagrådsremissen som sannolikt kommer att bli proposition i november. Läs på Medieormen eller här.

Tags: , ,