Nya begränsningar av yttrandefriheten


Alliansregeringen har nu lagt ytterligare ett förslag som kringskär yttrandefriheten

axis with a testosterone assay cialis online desire, although ED may occur concurrently with these.

. I en lagrådsremiss tar regeringen enbart fasta på de förslag Yttrandefrihetskommittén lagt som inskränker yttrandefriheten
. Alla förslag som går i andra riktningen negligeras av regeringen, antingen genom att de förbigås med tystnad eller att de begravs i nya utredningar
.

Jag har i dag en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats, om lagrådsremissen som sannolikt kommer att bli proposition i november. Läs på Medieormen eller här.

Tags: , ,