Integriteten och yttrandefriheten

I dag artikel i Medievärlden om integritetskränkningar inom och utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsområde. Kan läsas här eller här. Debatten lär inte avstanna och nytt bränsle kommer sannolikt senare i dag när regeringen förväntas anta en lagrådsremiss som berör tryck- och yttrandefrihetsregleringen.