En lans för den allmänna yttrandefriheten

Har skrivit i Dagens Juridik om kravet på att införa en straffbestämmelse om integritetskränkningar inom TF och YGL.

Men det är också hög tid att slå ett slag för den allmänna yttrandefriheten. Det vill säga den som är reglerad i Regeringsformen och som miljoner svenskar använder för att säga sin mening inte minst i bloggar och på webbplatser. Faran är att allt tal om ständiga och grova kränkningar leder till att regeringen rusar iväg utan att närmare reflektera över yttrandefrihetsintresset. Artikeln finns att läsa här eller här.