En lans för den allmänna yttrandefriheten


Har skrivit i Dagens Juridik om kravet på att införa en straffbestämmelse om integritetskränkningar inom TF och YGL

.

Men det är också hög tid att slå ett slag för den allmänna yttrandefriheten. Det vill säga den som är reglerad i Regeringsformen och som miljoner svenskar använder för att säga sin mening inte minst i bloggar och på webbplatser

that men their age would be least likely to approach healthGolf 4-5 cialis online.

. Faran är att allt tal om ständiga och grova kränkningar leder till att regeringen rusar iväg utan att närmare reflektera över yttrandefrihetsintresset. Artikeln finns att läsa här eller här.