YGL

You are currently browsing articles tagged YGL.

I dag har jag och Per Hultengård en artikel i Expressen (eller läs artikeln här) om regeringens kommande förslag vad gäller yttrandefriheten. Vi har läst en lagrådsremiss som cirkulerar inom regeringen och regeringskansliet som enbart väljer att gå fram med förslag som innebär att yttrandefriheten i olika grad trängs tillbaka.

Tags: , ,