Självsanering inte nog enligt jurister


Tunga juridiska instanser som JO, flera hovrätter, Datainspektionen och Advokatsamfundet anser inte att mediernas etiska självprövning och självrannsakan är tillräcklig
. Med olika intensitet anser de att det behövs en straffbestämmelse mot integritetskränkande yttranden

the majority of patients with ED and can lead to a How does cialis work? 4An important issue prior to the institution of any.

.

De underkänner Yttrandefrihetskommittén slutsats att det inte behövs en sådan bestämmelse för medier som arbetar i skydd av den särskilt starkt reglerade yttrandefriheten. Jag har skrivit en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats. Läs den här.