Självsanering inte nog enligt jurister

Tunga juridiska instanser som JO, flera hovrätter, Datainspektionen och Advokatsamfundet anser inte att mediernas etiska självprövning och självrannsakan är tillräcklig. Med olika intensitet anser de att det behövs en straffbestämmelse mot integritetskränkande yttranden.

De underkänner Yttrandefrihetskommittén slutsats att det inte behövs en sådan bestämmelse för medier som arbetar i skydd av den särskilt starkt reglerade yttrandefriheten. Jag har skrivit en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats. Läs den här.