Regeringsförslaget en potemkinkuliss

Artikel på Dagens Juridik om integritetsfrågan och regeringens förslag att underlätta för allmänt åtal vid förtal.

Förslaget kommer inte att få någon effekt så länge vi har en Justitiekansler (JK) som tar instruktionen i tryckfrihetsförordningen på allvar. Artikeln kan också läsas här.

Tags: , ,