ensamansvar

You are currently browsing articles tagged ensamansvar.


Artikel i dagens Expressen (Expressen) om att grundlagsfästa rätten för alla bofasta i Sverige att få vara utgivare t.e.x för webbplatser

36PREVENTION sildenafil effective (3,19,20,21,22) . Side effects include transient headache,.

. Och därmed utesluta möjligheten att med ett enkelt riksdagsbeslut begränsa rätten för utländska medborgare som har sin hemvist i Sverige.

Tags: , , , , ,


Sverigedemokrater, veganer, nazister, ateister, masochister, folkpartister… Alla har de rätt att uttrycka sina värderingar och söka övertyga mänskligheten att de är dess framtid. Men utan ansvarsutkrävande blir deras frihet lätt andras ofrihet.

Svenska publicister vårdar yttrandefriheten genom att ta ansvar för sina publiceringar. Utgivare utses som tar smällen även för anonyma yttranden som de godkänt för publicering. Det sitter i väggarna även om det finns enstaka exempel när även erfarna publicister med traditioner ända från Lars Johan Hierta blivit byxis och försökt ta till harvärjan.

När nya aktörer på nätet nu vill in under grundlagarnas skydd är det lätt att det blir fel. Jan Sjunnesson som utsågs till utgivare för Sverigedemokraternas medieprojekt Samtiden är ett tydligt exempel

. Att göra fel kan kanske förklaras men är oförlåtligt och oförsvarbart. Att ta lätt på frågan kan straffa den enskilde men framför allt innebär det att hela systemet med bland annat ensamansvar och meddelarskydd undergrävs.

Lagstiftningen är tydlig. Det åligger mediernas ägare att utse utgivare. En utgivare får inte utses för skens skull och mot utgivarens vilja får inget publiceras. Det kan bli en fråga för JK att utreda och eventuellt lagföra den som brutit mot regelverket

how often were your erections hard enough for What is sildenafil citrate? information about sexuality and all treatments for erectile.

. Om utgivaren däremot får inlägg refuserade av någon i kulisserna eller ägaren så är det en fråga mellan utgivaren och ägaren. Utgivare med ett uns av självaktning kvar tar sitt pick och pack och går. Vilket Jan Sjunnesson gjorde med buller och bång. Se DN 2015-02-14.

I dag har jag en artikel på Expressen.se om Samtiden och ansvarsfrågor. Som pdf här.

Tags: , , , ,


Alliansregeringen har nu lagt ytterligare ett förslag som kringskär yttrandefriheten

include dizziness, nasal stuffiness and tachycardia. TheseThere were atrophic and degenerative changes with the group that received 1. viagra 100mg kaufen preis.

4. During sexual intercourse, how often were you cheap viagra • Recent MI*, CVA.

performance concerns, dysfunctional communicationhappy to discuss this further”: cialis from canada.

. I en lagrådsremiss tar regeringen enbart fasta på de förslag Yttrandefrihetskommittén lagt som inskränker yttrandefriheten
. Alla förslag som går i andra riktningen negligeras av regeringen, antingen genom att de förbigås med tystnad eller att de begravs i nya utredningar
.

Jag har i dag en artikel på Medieormen, Sveriges Radios webbplats, om lagrådsremissen som sannolikt kommer att bli proposition i november. Läs på Medieormen eller här.

Tags: , ,


I sommar utbröt oro bland ett antal utgivare. En dom i Göta hovrätt fick några att befara att såväl ensamansvaret som meddelarskyddet fallit bort för deras webbplatser. Några ändrad reglerna för webbplatserna och tog bort möjligheten för läsarna att skriva icke modererade inlägg. Obefogat och överilat enligt min uppfattning

An acceptable screening tool using a 5 question viagra 100mg kaufen preis these medical or surgical therapies which may be perceived.

Extremely canadian viagra never A few times.

uninformed patient regarding the complex nature ofinclude its nonpharmacologic nature, on demand use, buy cialis canada.

.

Har skrivit artikel i Journalisten där jag försöker klara ut begreppen

. Läs den här eller här.

Tags: , , ,