integritet

You are currently browsing the archive for the integritet category.

Deltog i måndags i en debatt på Publicistklubben om publiceringen kring den 22-åring som misstänktes för terrorism. Debatten kan ses på You Tube.

I morgon överlämnar Daniel Tarschys sin utredning om Qiucksaken till regeringen. Bergwallkommissionens slutsatser har läckt ut till bland annat Göran Lambertz. Här debattartikel i Dagens Juridik, finns också att läsa här.

Tags: , , , ,

Ju större ingripande åtgärder en myndighet förfogar över ju viktigare är det med en tydlig reglering. Tvångsmedel som till exempel teleavlyssning måste begränsas. Men det räcker inte med tydlighet och klara gränser utan tillsyn går det på tok på sikt. Tillsynen utgör en förutsättning för att myndigheterna ska kunna behålla sin trovärdighet och legitimitet.

Därför är det oroväckande att polisen enligt en färsk utredningen, SOU 2015:31, själva ska få fatta beslut om att få ut uppgifter om vår data och teletrafik. En oberoende domstol/nämnd borde inrättas. Har skrivit en artikel i Medieormen eller Medieormen 2015-04-24.

Tags: ,

Att försöka upprätthålla och försvara grundläggande principer är inte alltid så lätt eller kul. Den här gången handlar det om att psalmsjungande religiösa människor bör straffas för att de sökt förhindra nazister att utnyttja sin demonstrationsrätt. Kolumn i bland annat Borås Tidning. Kan även läsas här.

Artikel i Borås tidning om demonstrationsrätten.

På uppdrag av Bahnhof AB har jag anmält Post- och Telestyrelsen (PTS) till JO. Anmälan handlar bland annat om vilken serviceskyldighet myndigheten har. Mer specifikt ber jag JO granska och värdera att PTS lämnade ut uppgifter till riksdagen som hemlighållits för Bahnhof. Det gjorde myndigheten genom att författa en särskild skrivelse som först inte återfanns på myndigheten och lämnades ut efter att jag preciserat datum, avsändare och mottagare av skrivelsen. Skrivelsen var inte diarieförd utan hölls ordnad på annat sätt trots att myndigheten enligt sin arkivbeskrivning avslutat sådana serier av handlingar.

Parallellt med prövning i JO har Kammarrätten i Stockholm att pröva statusen på den rättsutredning som PTS tog fram men vägrade lämna ut med hänvisning till att den skulle utgöra arbetsmaterial.

Tags: , ,

Artikel i dag på Expressen kultur Till Alice Bah Kuhnke.

Kan även läsas här.

Tags: , , , ,

Post- och Telestyrelsen lämnar inte den rättsutredning myndigheten gjorde med anledning av EU-domen som ogiltigförklarade datalagringsdirektivet. Samtidigt informerar myndigheten riksdagens justitieutskott skriftligen om innehållet i utredningen.

I egenskap av ombud för Bahnhof AB har jag överklagat PTS beslut att inte lämna ut rättsutredningen. Överklagandet till kammarrätten finns i samma fil.

I dag publicerar Dagens Juridik en debattartikel av mig, PTS och offentlighetsprincipen.

Tags: , ,

Artikel i dag på Dagens Juridik om datalagring, lagring av trafikuppgifter. Kan också läsas här.

PS. Sedan artikeln skrev har enligt uppgift Telia Sonera fallit för trycket och börjat lagra trafikuppgifter igen.

Tags:

Det är tyst om yttrandefrihetsfrågorna i valrörelsen. Synd. Här tappert försök på SR:s Medieormen, Valet och yttrandefriheten kan även läsas här Medieormen.

Tags:

Artikel i dagens Expressen om två utredningar som bägge syftar till att stärka skyddet för den personliga integriteten. Regeringens beställning innehåller förslag som bör övervägas men inger också farhågor
. Risken är stor att regleringen går för långt inte minst med tanke på den frenesi vissa regeringspartier driver frågan utan att först fundera på om gällande lagstiftning kanske är tillräcklig men inte utnyttjas.

Texten kan även läsas här.

Storebror ser dig är titeln på Gleen Grenwalds bok om Snowden fallet. Titeln är en underdrift med tanke på alla avslöjanden. Storebror känner dig fungerar sannolikt inte som boktiteln men är mer träffande.

Jag har skrivit en recension i Expressen. Finns att läsa här också.

Tags: , ,

I Dagens Juridik i dag skriver jag om den första domen enligt lagen om kränkande fotografering. Jag ifrågasätter om det verkligen var rätt lagrum som användes för att komma åt ”smygfilmaren”.

Kan också läsas här Kränkande fotografering 2014-01-24.

Tags: , ,

I en artikel i Journalisten ställer jag frågorna: Hur närgången får man vara? och Hur får man vara närgången? Frågorna aktualiseras av Uppsala tingsrätts dom i fallet med filmning vid Akademiska sjukhuset i staden. Domen reser också frågan vad som krävs för att en uppgiftslämnare ska anses träda ut ur anonymiteten och betraktas som myndighetsförträdare. Artikeln kan också läsas här. Läs domen och kommentarer hos Centrum för rättvisa.

Artikel på Dagens Juridik om integritetsfrågan och regeringens förslag att underlätta för allmänt åtal vid förtal.

Förslaget kommer inte att få någon effekt så länge vi har en Justitiekansler (JK) som tar instruktionen i tryckfrihetsförordningen på allvar. Artikeln kan också läsas här.

Tags: , ,

« Older entries § Newer entries »