Datalagring och rättssäkerhet

Artikel i dag på Dagens Juridik om datalagring, lagring av trafikuppgifter

(much less generic viagra online for sale • ”How is your current relationship with your partner?.

. Kan också läsas här.

PS. Sedan artikeln skrev har enligt uppgift Telia Sonera fallit för trycket och börjat lagra trafikuppgifter igen.

Tags: