Datalagring och rättssäkerhet

Artikel i dag på Dagens Juridik om datalagring, lagring av trafikuppgifter. Kan också läsas här.

PS. Sedan artikeln skrev har enligt uppgift Telia Sonera fallit för trycket och börjat lagra trafikuppgifter igen.

Tags: