Terror, integritet och demokrati

Artikel i Borås tidning om demonstrationsrätten.