Att vara närgången


I en artikel i Journalisten ställer jag frågorna: Hur närgången får man vara? och Hur får man vara närgången? Frågorna aktualiseras av Uppsala tingsrätts dom i fallet med filmning vid Akademiska sjukhuset i staden

administration and relative cost.The final treatment option for ED is the surgical buy viagra online.

. Domen reser också frågan vad som krävs för att en uppgiftslämnare ska anses träda ut ur anonymiteten och betraktas som myndighetsförträdare. Artikeln kan också läsas här
. Läs domen och kommentarer hos Centrum för rättvisa.