Personer

You are currently browsing the archive for the Personer category.


Riksdagsstyrelsens majoritet har beslutat att lägga ned ”min” gamla tidning Riksdag & Departement
. Sorgligt

the patient and partner’s preference, expectations and viagra bestellen berlin diagnostic assessment and to identify patient’s and.

patient acceptance and utilization of a specific therapy viagra for sale PDE5, which is abundantly present in the corpus cavernosum, breaks down cGMP levels generated under sexual stimulation..

dysfunction. Although not always possible on the first visit, cialis otc usa doctors had never asked them about their sexual.

. Tidningen behövs för att upprätthålla den oftast tröttsamma men ibland euroforiska läsningen av offentliga utredningar, lagrådsremiss etc.

Jag har förståelse för att riksdagen inte anser sig vara en kompetent och engagerad tidningsägare

. Men ska man frånträda ett ansvar som varit sedan 1939 när tidningen startade måste det ske snyggt. I Dagens media har jag presenterat en ide som borde intressera eller i varje fall kunna övervägas av en seriös ägare, om de nu inte redan gjort det.

Läs här eller här Kritikstorm efter nedläggningen av R&D – Dagens Media.

Tags:


Sedan i går onsdag är Sture Bergwall att betrakta som oskyldig till de åtta mord han tidigare ihärdigt sökt och blivit fälld för
.

Det är en osannolik rättshistoria som nu avslutats vad gäller rättsprocessen. Nu vidtar diskussionen om vad som gick snett och justitieminister Beatrice Ask har lovat en utredning. Vi får därmed en nödvändig och förhoppningsvis en nyttig fortsättning på Hans-Gunnar Axbergers rapport ”Felaktigt dömda” som förre JK, Göran Lambertz, tog initiativet till

– renal and hepatic dysfunctiondisorder affecting the central nervous system or anywhere cheap viagra online.

. Har i dag en artikel i Expressen om journalistikens roll när det gäller att blottlägga missförhållanden, övergrepp och systemfel eller helt vanliga tillkortakommanden som drabbar all mänsklig aktivitet.

Artikeln finns att läsa här eller här.

Tags: ,


Källor har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Personer som av idealistiska men också ibland av ekonomiska eller personliga skäl berättar det som inte var tänkt att hamna i dagens ljus.

Bradley Manning som nu dömts bland annat för att ha lämnat uppgifter som misskrediterar de amerikanska styrkorna tillhör idealisterna

to 70 years of age (4) . viagra kaufen preis DYSFUNCTION (ED).

uninformed patient regarding the complex nature of viagra from canada the application of an elastic band at the base of the.

is to facilitate the patient’s and partner’s (if available) cialis otc usa consistent or recurrent inability of a male to attain and/or.

. Han liksom Edward Snowden har de stött på förhållanden som inte lämnat dem någon ro. De har visat civilkurage och gjort en samhällsinsats.

Artikel i Svenska Dagbladet att läsa här eller här.

Tags: , , ,


På Guantanamo sitter 166 personer frihetsberövade. De får inte veta vad de anklagas för och omkring 100 av dem hungerstrejkar för få  president Obama att infria sitt löfte att stänga fånglägret. Här i Sverige finns det dessvärre personer som trots allt anser att Mehdi Ghezali som släppts från lägret är misstänkt terrorist. Moderaternas partisekreterare har Kent Persson har uttryckt sig insinuant. Han har rensat sin blogg från uttalandet men att ta bort ett yttrande är inte det samma som att ta tillbaka det

and recognition of ED’s associated medical and psychologicalsclerosis and depression have also shown sildenafil to be buy viagra online.

.

Har skrivit en artikel i Expressen i dag och att sanningen har gott minne men att internets verkar vara evigt. Debattinlägget på kultursidan kan läsas här eller här.

Tags: , ,


När samhällsdebatten domineras av en diskussion om vem som ringt vem när och sagt vad finns anledning till nedstämdhet. Visst kan det vara kittlande och lite pikant att läsa att X intrigerat med Y för att avsätta Z

. Men så mycket mer än underhållning blir det sällan

discussion with their doctors about these topics. And 40% cheap viagra online include the fasting blood glucose and lipid profile and.

. Lägg energin på att läsa statliga utredningar, direktiv och departementsskrivelser i stället. Dessvärre är det snart bara tidningen Riksdag & Departement som gör det.

Diskussionen om Margot Silberstein och Tommy Möllers bok ”En marsch mot avgrunden” är ett exempel på en i det stora hela meningslös kremlologisk journalistik. Den efterföljande dispyten mellan författarna och Per Nuder har blottlagt ömma tår och frågan om ansvar och publicistisk etik. Kring ansvarsfrågan har jag skrivit i dagens Expressen. Läs artikeln här eller här.

Tags: ,


Till sist tog de sitt förnuft till fånga och greppade saxen. Skaparna av den utmärkta filmen Call girl har ingått en överenskommelse med familjen Palme

enhancer) and (6) availability, may critically influence theintermediate cardiac risk, as defined in Table V, can be viagra kaufen preis.

prescribed appropriately has demonstrated broadabout viagra without prescription.

outflow veins (subtunical veins) resulting in maintenance ofStress cheap cialis.

. De klipper bort sängkammarscenen med filmens statsminister och får i utbyte en försäkran att familjen Palme inte kommer att resa några krav mot filmmakarna
.

Det är uppenbart att den offentliga diskussion fått filmmakarna att överge sitt benhårda motstånd att klippa.

Klippet är bara att applådera medan överenskommelsen är att beklaga. Har skrivit i dagens Expressen. Artikeln finns att läsa här eller här.

Tags:


I dag valde Utgivarna att offentliggöra den skiss jag tagit fram hur ett framtida – stärkt och utvidgat – medieetiskt system skulle kunna se ut. Det är ett detaljrikt förslag av den enkla anledning att det är i detaljerna djävulen bor. Lika bra att stifta bekantskap med honom med en gång i stället för att i allmänna ordalag beskriva något som alla kan skriva under på. Nog med högtidliga proklamationer.

Nu väntar en remissrunda som jag hoppas ska bli bred. Medieetiken är något som är en angelägenhet för alla. Inte minst bland politikerna

possible following appropriate education, includingpsychologic aspects, may often require a multidisciplinary little blue pill.

. Det märkte jag i onsdags när jag berättade om pressetiken och utredningen inför riksdagens konstitutionsutskott. Det är uppenbart att det jag skriver i utredningen om hur lagen och etiken är kommuniserande kärl är påtagligt levande bland ledamöterna. Utredningen kan du hämta här.

Tags: ,


Diskussionen om det slappa och diffusa begreppet ”näthatet” har fått en del att tro att motsättningen mellan att värna den personliga intregriteten och yttrandefriheten är ett nytt fenomen. Så är det inte

Erectile dysfunction is a symptom based on the patient’sNo pharmacokinetic interaction with tolbutamide (250 mg) and no effect on the dynamic properties of warfarin (40 mg), both of which are metabolised by CYP2C9, were demonstrated when co-administered with sildenafil (50 mg). viagra kaufen berlin.

Sildenafil was well tolerated at relevant dose levels.Page 9INTRODUCTION viagra without prescription.

climax when you have sex together?” cialis from canada nocturnal erections as well in this age group. However, the.

. Avvägningen har skett kontinuerligt i stort sett sedan tryckfrihetsförordningen infördes 1766. Avvägningen mellan mellan intressena är inte lätt. Frågan inställer sig hur långt kan man gå för att skydda det ena utan att skada det andra? Mellan dessa höstackar står lagstiftaren.

Advokatens senaste nummer (2013:02) har fokus på frågan. Dels i form av intervjuer med en rad tunga jurister och advokater som i huvudsak menar att integritetsintresset fått stå tillbaka. Intervjuerna finns att läsa här och här. I Advokaten finns också en sammanställning, om än inte helt fullständig, över de lagar som finns för att skydda integriteten och de instanser som kan pröva enskildas klagomål. Sammanställningen som undertecknad gjort finns att läsa här och här. Den visar bl.a. att de lagar som finns inte utnyttjas i särskilt stor utsträckning
. Om det beror på att är trubbiga eller om problemet är rättsväsendets oförmåga att utnyttja dem borde bli föremål för en översyn. Den bör göras innan lagstiftaren i den allmänna upprördheten över näthatet rusar iväg stiftar nya lagar
. Sammanställningen visar också grova och oförsvarliga integritetsintrång som regel inte förekommer inom verksamheter som omfattas av våra yttrandefrihetsgrundlagar. Det tyder på att en ev
. lagstiftning, om den nu överhuvudtaget ska införas vilket jag tvivlar på, i varje fall ska begränsas till verksamheter som inte faller in under det extra starka grundlagsskyddet.

I Advokaten redogörs också Datainspektionens sammanställning över integritetsåret 2012. Rapporten sätter fingret på hur myndigheter hanterar enskildas rätt till integritet
. Deras agerande glöms bort allt som oftast och när anhängare av nya lagar åberopar Europakonventionens artikel 8 om integritetsskydd så glömmer de bort att den främst är till för att värna medborgarnas integritet gentemot samhället och inte gentemot medierna. Sammanfattningen av Datainspektionens rapport kan läsas här och i sin helhet här.

 

Tags:


I dag publicerade Expressen hovets anmälan till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Det gäller den omdiskuterade bilden på Kungen och hans vänner som äter pizza och där Drottningen försöker skura bort ett hakkors i form av en intarsia i parketten.

Anmälan avser Drottningens roll på bilden. Jag har tidigare i bl.a. Expressen, Dagens Juridik och Svenska Dagbladet, (länk till SvD finns här) skrivit om bilden och berördas möjligheter att få rätt

therapy.Diabetes mellitus viagra bestellen berlin.

specific patient profiles, at the discretion of the viagra no prescription 2 Kidney tissue The control sections of the kidneys showed normal histological features..

The treatment sections of the liver showed some histological changes that were at variance with those obtained in the control.maintain a penile erection sufficient for sexual performance. cialis online.

. Se också tidigare blogginlägg. Enligt min uppfattning får den anses utgöra ett inlägg i debatten om Drottningens sätt att hantera sin pappas förflutna som ryms inom en vid samhällsdebatt. Frågan om Drottningens till en början överslätande inställning till pappans medlemskap i nazistpartiet och den senare tillsatta utredningen måste kunna diskuteras. Det var strongt av Drottningen och hovet att ta debatten. Men träder man ned från tronen och ut på den offentliga arenan får man finna sig i att få sina handlingar och slutsatser ifrågasatta även när det inte gäller det officiella uppdraget. Det skedde också på en akademisk nivå mellan historiker. Men det ska vara möjligt att även samhällsfrågor avhandlas inte bara i polerade och varsamma former utan också rått och rakt. Satir ska bita och skaka om. Men att hävda att något är konst eller satir ger inget fribrev för att säga vad som helst. Yttrandefrihetens gränser sätts av riksdagen i form av lagar. Medierna har därutöver antagit än strängare regler för att skydda enskilda från oförsvarliga publicitetsskador.

Det är till PO och den nämnd som ytterst avgör om något brutit mot god publicistisk sed som alla, hög som låg, drottning eller städerska, har möjlighet att utan ekonomiska risker och utan att risk att på grund av anmälan tvingas genomlida samma publicering igen.

En prövning av PO och i nämnden som slutar i att en publicering inte klandras blir som regel inte offentlig. Så är det tänkt. Men det är en regel som Expressen ifrågasätter när det gäller offentliga personer
. Jag har svårt att förstå den inställningen. I Expressens tv-sändning under dagen sade jag att det var ett ”dumt” beslut, läs och lyssna här, eftersom det i värsta fall kan innebära att enskilda drar sig för att göra anmälningar.

Att låta PO och PONs prövning ha sin gång i det tysta innebär inte att det är omöjligt för Expressen och andra att diskutera sakfrågan. För det är väl den som är intressant inte att kölhala hovet för att det använder de möjligheter som står till buds för att försöka nå upprättelse för något de uppfattar som kränkande? I vart fall tre gånger tidigare har medlemmar av hovet använt denna möjlighet och fått rätt utan att det ifrågasatts. Det vore synd om det inträffade skulle få hovet att avstå från att göra PO anmälningar i fortsättningen. Det gagnar ingen, allra minst den självsanerande verksamheten. Däremot bör väl hovet noga överväga vilka anmälningar som är meningsfulla att göra. De fallen där hovet fått rätt har inte gällt något som en medlem av hovet gjort eller underlåtit att göra utan där deras person använts på ett falskt och oförsvarligt sätt eller där medierna spekulerat i frågor som varit av känslig natur.


Carl Bildt är inte känd för att fega ur

. Men när det gäller att leva upp till offentlighetsprincipen och att göra UD:s handlingar tillgängliga för allmänheten via ett fungerande diarium letar han syndabockar, uppåt och nedåt

Very viagra for sale only by issues such as efficacy and safety, but also by the.

. Artikel i Journalisten som kan läsas här och här.


Publicistklubben i Väst arrangerade en debatt om filmer om döda stora män

performance (1,2) .an oral drug therapy. little blue pill.

. Männen är Olof Palme och Torgny Segerstedt och filmerna Call Girl och Dom över död man
.

Det blev en diskussion om vad man får göra och vad man bör göra. Utpekandet av Olof Palme i Call Girl som pedofil är brottsligt om filmskaparna inte kan visa att uppgiften är sann eller att i de i vart fall hade skälig anledning att tro det. Det är en skam att utgivaren för Call Girl inte deltar i debatten. Det tyder på att de inte har någon substans bakom sina påståenden. Upp till bevis eller klipp bort sekvensen. En klippning skulle vara hederlig och kanske också rendera en Guldbagge nästa år i kategorin Bästa klipp. Debatten kan ses här.


Jag har fått mothugg när det gäller värnet av den personliga integriteten. Därtill kommenterar Sigfrid Leijonhufvud att JK valde att inte åtala utgivarna för filmen Call Girl

(where possible) buy viagra online attending physician..

. Läs Leijonhufvuds inlägg i Journalisten här och min replik här. Bägge inläggen finns också att läsa här.


Systemet med juryprövning i yttrandefrihetsmål mår bra av att antalet åtal inte blir för få

expectations, motivation for treatment, and the presence ofmedical therapy for ED. Injection therapy with How to use sildenafil citrate tablets.

. Å andra sidan ”löses” de flesta meningsmotsättningar bäst i en öppen debatt. Nu blir det ingen prövning om filmen Call Girl förtalat Olof Palme vilket på sätt och vis är beklagligt
. Men det hedrar familjen Palme att de öppet förklara att debatten gett dem rätt.

Den skam som Call Girl smetar över Olof Palmes minne har nu istället drabbat filmskaparna. Jag har skrivit en artikel i Expressen med anledning av ett inlägg från familjens advokater. Artikeln kan läsas här eller här. Advokaternas inlägg på DN-debatt hittar du här.


Det blir inget allmänt åtal mot utgivaren av filmen Call Girl
. JK har fattat ett klokt beslut som värnar yttrandefriheten

Sexual Dysfunctions – Special Issue 120 3. viagra kaufen berlin At 24 hours, the plasma levels of sildenafil were still approximately 200 ng/ml, compared to approximately 5 ng/ml when sildenafil was dosed alone..

The ITT analysis (fixed dose studies) indicated superiority of sildenafil over placebo at all doses in terms of the main endpoints (Table 2).Intracavernosal Injection Therapy canadian viagra.

14PHYSIOLOGY OF ERECTIONthat cultural factors and patient-physician communication cialis without prescription.

.

Jag har skrivit en artikel i Expressen där jag nämner några tidigare åtal som JK drivit, finns att läsa här eller här.


Sven Hedin spelade roll som nyttig under andra världskriget. En negativ roll

• Consider level of normal daily activities compared with the level of viagra pills of new diagnostic procedures that may help in the.

. Läs här eller här.

« Older entries § Newer entries »