snowdden

You are currently browsing articles tagged snowdden.


Källor har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Personer som av idealistiska men också ibland av ekonomiska eller personliga skäl berättar det som inte var tänkt att hamna i dagens ljus.

Bradley Manning som nu dömts bland annat för att ha lämnat uppgifter som misskrediterar de amerikanska styrkorna tillhör idealisterna

emphasized.deferred until cardiac What is sildenafil citrate?.

. Han liksom Edward Snowden har de stött på förhållanden som inte lämnat dem någon ro. De har visat civilkurage och gjort en samhällsinsats.

Artikel i Svenska Dagbladet att läsa här eller här.

Tags: , , ,