Skiss till medieetiskt system


I dag valde Utgivarna att offentliggöra den skiss jag tagit fram hur ett framtida – stärkt och utvidgat – medieetiskt system skulle kunna se ut. Det är ett detaljrikt förslag av den enkla anledning att det är i detaljerna djävulen bor. Lika bra att stifta bekantskap med honom med en gång i stället för att i allmänna ordalag beskriva något som alla kan skriva under på. Nog med högtidliga proklamationer.

Nu väntar en remissrunda som jag hoppas ska bli bred. Medieetiken är något som är en angelägenhet för alla. Inte minst bland politikerna

possible following appropriate education, includingpsychologic aspects, may often require a multidisciplinary little blue pill.

. Det märkte jag i onsdags när jag berättade om pressetiken och utredningen inför riksdagens konstitutionsutskott. Det är uppenbart att det jag skriver i utredningen om hur lagen och etiken är kommuniserande kärl är påtagligt levande bland ledamöterna. Utredningen kan du hämta här.

Tags: ,