Matadoren Bildt och UD:s diarium


Carl Bildt är inte känd för att fega ur

. Men när det gäller att leva upp till offentlighetsprincipen och att göra UD:s handlingar tillgängliga för allmänheten via ett fungerande diarium letar han syndabockar, uppåt och nedåt

Very viagra for sale only by issues such as efficacy and safety, but also by the.

. Artikel i Journalisten som kan läsas här och här.