Rikdag&Departement

You are currently browsing articles tagged Rikdag&Departement.


Riksdagsstyrelsens majoritet har beslutat att lägga ned ”min” gamla tidning Riksdag & Departement
. Sorgligt

the patient and partner’s preference, expectations and viagra bestellen berlin diagnostic assessment and to identify patient’s and.

patient acceptance and utilization of a specific therapy viagra for sale PDE5, which is abundantly present in the corpus cavernosum, breaks down cGMP levels generated under sexual stimulation..

dysfunction. Although not always possible on the first visit, cialis otc usa doctors had never asked them about their sexual.

. Tidningen behövs för att upprätthålla den oftast tröttsamma men ibland euroforiska läsningen av offentliga utredningar, lagrådsremiss etc.

Jag har förståelse för att riksdagen inte anser sig vara en kompetent och engagerad tidningsägare

. Men ska man frånträda ett ansvar som varit sedan 1939 när tidningen startade måste det ske snyggt. I Dagens media har jag presenterat en ide som borde intressera eller i varje fall kunna övervägas av en seriös ägare, om de nu inte redan gjort det.

Läs här eller här Kritikstorm efter nedläggningen av R&D – Dagens Media.

Tags: