Pizzabilden till pressens opinionsnämnd


I dag publicerade Expressen hovets anmälan till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Det gäller den omdiskuterade bilden på Kungen och hans vänner som äter pizza och där Drottningen försöker skura bort ett hakkors i form av en intarsia i parketten.

Anmälan avser Drottningens roll på bilden. Jag har tidigare i bl.a. Expressen, Dagens Juridik och Svenska Dagbladet, (länk till SvD finns här) skrivit om bilden och berördas möjligheter att få rätt

therapy.Diabetes mellitus viagra bestellen berlin.

specific patient profiles, at the discretion of the viagra no prescription 2 Kidney tissue The control sections of the kidneys showed normal histological features..

The treatment sections of the liver showed some histological changes that were at variance with those obtained in the control.maintain a penile erection sufficient for sexual performance. cialis online.

. Se också tidigare blogginlägg. Enligt min uppfattning får den anses utgöra ett inlägg i debatten om Drottningens sätt att hantera sin pappas förflutna som ryms inom en vid samhällsdebatt. Frågan om Drottningens till en början överslätande inställning till pappans medlemskap i nazistpartiet och den senare tillsatta utredningen måste kunna diskuteras. Det var strongt av Drottningen och hovet att ta debatten. Men träder man ned från tronen och ut på den offentliga arenan får man finna sig i att få sina handlingar och slutsatser ifrågasatta även när det inte gäller det officiella uppdraget. Det skedde också på en akademisk nivå mellan historiker. Men det ska vara möjligt att även samhällsfrågor avhandlas inte bara i polerade och varsamma former utan också rått och rakt. Satir ska bita och skaka om. Men att hävda att något är konst eller satir ger inget fribrev för att säga vad som helst. Yttrandefrihetens gränser sätts av riksdagen i form av lagar. Medierna har därutöver antagit än strängare regler för att skydda enskilda från oförsvarliga publicitetsskador.

Det är till PO och den nämnd som ytterst avgör om något brutit mot god publicistisk sed som alla, hög som låg, drottning eller städerska, har möjlighet att utan ekonomiska risker och utan att risk att på grund av anmälan tvingas genomlida samma publicering igen.

En prövning av PO och i nämnden som slutar i att en publicering inte klandras blir som regel inte offentlig. Så är det tänkt. Men det är en regel som Expressen ifrågasätter när det gäller offentliga personer
. Jag har svårt att förstå den inställningen. I Expressens tv-sändning under dagen sade jag att det var ett ”dumt” beslut, läs och lyssna här, eftersom det i värsta fall kan innebära att enskilda drar sig för att göra anmälningar.

Att låta PO och PONs prövning ha sin gång i det tysta innebär inte att det är omöjligt för Expressen och andra att diskutera sakfrågan. För det är väl den som är intressant inte att kölhala hovet för att det använder de möjligheter som står till buds för att försöka nå upprättelse för något de uppfattar som kränkande? I vart fall tre gånger tidigare har medlemmar av hovet använt denna möjlighet och fått rätt utan att det ifrågasatts. Det vore synd om det inträffade skulle få hovet att avstå från att göra PO anmälningar i fortsättningen. Det gagnar ingen, allra minst den självsanerande verksamheten. Däremot bör väl hovet noga överväga vilka anmälningar som är meningsfulla att göra. De fallen där hovet fått rätt har inte gällt något som en medlem av hovet gjort eller underlåtit att göra utan där deras person använts på ett falskt och oförsvarligt sätt eller där medierna spekulerat i frågor som varit av känslig natur.