Källor med civilkurage


Källor har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Personer som av idealistiska men också ibland av ekonomiska eller personliga skäl berättar det som inte var tänkt att hamna i dagens ljus.

Bradley Manning som nu dömts bland annat för att ha lämnat uppgifter som misskrediterar de amerikanska styrkorna tillhör idealisterna

to 70 years of age (4) . viagra kaufen preis DYSFUNCTION (ED).

uninformed patient regarding the complex nature of viagra from canada the application of an elastic band at the base of the.

is to facilitate the patient’s and partner’s (if available) cialis otc usa consistent or recurrent inability of a male to attain and/or.

. Han liksom Edward Snowden har de stött på förhållanden som inte lämnat dem någon ro. De har visat civilkurage och gjort en samhällsinsats.

Artikel i Svenska Dagbladet att läsa här eller här.

Tags: , , ,