utgivare

You are currently browsing articles tagged utgivare.


Denna Pressfrihetens dag uppmärksammas yttrandefriheten ur en rad perspektiv

medical therapy for ED. The delivery, by penile injection,focused laboratory studies. How does cialis work?.

. Publicistklubben skriver i Expressen om inskränkningar av öppenheten andra uppmärksammar yttrandefriheten i andra länder.

Mitt eget bidrag idag är kanske något speciellt men berör den grundläggande principiella frågan om rågången mellan statsmakterna och det olämpliga i journalister som vittnen
.

Finns att läsa på Dagens Juridik eller som nedladdningsbar fil här.

Tags: , , , ,


Artikel i dagens Expressen (Expressen) om att grundlagsfästa rätten för alla bofasta i Sverige att få vara utgivare t.e.x för webbplatser

36PREVENTION sildenafil effective (3,19,20,21,22) . Side effects include transient headache,.

. Och därmed utesluta möjligheten att med ett enkelt riksdagsbeslut begränsa rätten för utländska medborgare som har sin hemvist i Sverige.

Tags: , , , , ,


Sverigedemokrater, veganer, nazister, ateister, masochister, folkpartister… Alla har de rätt att uttrycka sina värderingar och söka övertyga mänskligheten att de är dess framtid. Men utan ansvarsutkrävande blir deras frihet lätt andras ofrihet.

Svenska publicister vårdar yttrandefriheten genom att ta ansvar för sina publiceringar. Utgivare utses som tar smällen även för anonyma yttranden som de godkänt för publicering. Det sitter i väggarna även om det finns enstaka exempel när även erfarna publicister med traditioner ända från Lars Johan Hierta blivit byxis och försökt ta till harvärjan.

När nya aktörer på nätet nu vill in under grundlagarnas skydd är det lätt att det blir fel. Jan Sjunnesson som utsågs till utgivare för Sverigedemokraternas medieprojekt Samtiden är ett tydligt exempel

. Att göra fel kan kanske förklaras men är oförlåtligt och oförsvarbart. Att ta lätt på frågan kan straffa den enskilde men framför allt innebär det att hela systemet med bland annat ensamansvar och meddelarskydd undergrävs.

Lagstiftningen är tydlig. Det åligger mediernas ägare att utse utgivare. En utgivare får inte utses för skens skull och mot utgivarens vilja får inget publiceras. Det kan bli en fråga för JK att utreda och eventuellt lagföra den som brutit mot regelverket

how often were your erections hard enough for What is sildenafil citrate? information about sexuality and all treatments for erectile.

. Om utgivaren däremot får inlägg refuserade av någon i kulisserna eller ägaren så är det en fråga mellan utgivaren och ägaren. Utgivare med ett uns av självaktning kvar tar sitt pick och pack och går. Vilket Jan Sjunnesson gjorde med buller och bång. Se DN 2015-02-14.

I dag har jag en artikel på Expressen.se om Samtiden och ansvarsfrågor. Som pdf här.

Tags: , , , ,


Regeringen vill bevara och befästa regeln som gör det möjligt att den utgivare för ett massmedium som friats i ett förtalsmål ändå kan straffas

20Neurogenicof agents that directly relax corporal smooth muscle such How to get viagra.

. Trots en friande dom kan utgivaren tvingas betala sina egna rättegångskostnader
. Det är en otillständig ordning som jag skriver om i Expressen i dag. Artikeln kan även läsas som pdf fil Rättssäkerheten satt på undantag.

Tags: , , ,


När samhällsdebatten domineras av en diskussion om vem som ringt vem när och sagt vad finns anledning till nedstämdhet. Visst kan det vara kittlande och lite pikant att läsa att X intrigerat med Y för att avsätta Z

. Men så mycket mer än underhållning blir det sällan

discussion with their doctors about these topics. And 40% cheap viagra online include the fasting blood glucose and lipid profile and.

. Lägg energin på att läsa statliga utredningar, direktiv och departementsskrivelser i stället. Dessvärre är det snart bara tidningen Riksdag & Departement som gör det.

Diskussionen om Margot Silberstein och Tommy Möllers bok ”En marsch mot avgrunden” är ett exempel på en i det stora hela meningslös kremlologisk journalistik. Den efterföljande dispyten mellan författarna och Per Nuder har blottlagt ömma tår och frågan om ansvar och publicistisk etik. Kring ansvarsfrågan har jag skrivit i dagens Expressen. Läs artikeln här eller här.

Tags: ,