Personer

You are currently browsing the archive for the Personer category.


Det råder ingen tvekan om att statsministern i filmen Call Girl ”är” Olof Palme. Familjen Palme har begärt att JK ska väckta åtal för förtal av avliden. Åtalet skulle bli allmänt och riktas mot utgivaren för Call Girl

• ”How was your sexual functioning prior to this time?”FOLLOW-UP viagra pill.

. Samhället ska som huvudregel inte blanda sig i förtalsdispyter mellan enskilda. Det bör enligt min uppfattning gälla i det här fallet
.

Det är vanskligt att försöka förutse utfallet i ett yttrandefrihetsmål
. Det blir en spekulation. Men som det ser ut verkar förutsättningarna för familjen Palme att värna minnet av Olof Palme genom att väcka enskilt åtal vara goda. En fällande dom skulle stoppa filmen tills den ev

. klippts om. Men allt kan ställas på huvudet i en rättegång och juryn ska hellre fria än fälla och mer se till syftet med en framställning än hur orden faller. I dagens Expressen har jag en artikel i frågan. Går att läsa här och här.


När jag arbetade på DN:s ledarredaktion 2003 kom jag i kontakt med Göran Lambertz första gången. Han ville träffas för att diskutera en artikel jag skrivit om det s.k. styckmordet. Jag hävdade och hävdar än i dag att de två läkarna är utsatta för ett övergrepp, närmast ett justitiemord.

Göran ville veta hur jag resonerade. Den Justitiekansler (JK) jag träffade och också lärde känna var en empatisk person. En person som drevs av ett rättspatos och mer såg till människorna än paragraferna vilket också gjorde honom till en annorlunda och kontroversiell, JK. Jag minns också att jag på DN skrev en artikeln om hans oro för de alltfler rättshaveristerna och att han befarade att rättssystemet genom sitt bemötande själv ”producerar” personer vars hela liv cirkulerar kring en verklig eller inbillad oförrätt.

Jag skrev också senare den första artikeln där han hävdade att det sitter oskyldiga i svenska fängelser. Artikeln publicerades bl.a. i Östgöta Correnspondenten och Mariestads Tidningen och senare även i en något annan version i Advokaten. Artikeln kan läsas här

possibility of adverse drug reactions or drug How long does cialis last? economic position and educational attainment..

. Denna hans inställning resulterade i att han tog initiativet till ett rättssäkerhetsprojekt som fick den mer rättvisande rubriken ”Felaktigt dömda”. Ett viktigt initiativ och en viktig rapport som också följdes upp strax innan Göran Lambertz slutade som JK.

Jag skriver dessa rader för att flera hört av sig och vill läsa min artikel som skymtade förbi i Uppdrag Granskning på onsdagen. Men också för att poängtera att när vi bedömer en enskild människans livsgärning blir det fel och ojust mot personen och vår historia att inte se helheten.


Stefan Wahlberg har skrivit en intressant ledare i Dagens Juridik. Finns att läsa här och här.

Han vänder delvis på steken och skriver om Kungens immunitet. Och visst är det så att Kungen inte kan åtalas utom möjligtvis med undantag för folkmord. Men däremot finns vad jag förstår inget som hindrar en enskild att väcka talan och kräva skadestånd av Kungen.

Stefan Wahlberg lämnar också en intressant uppgift. Han har gått tillbaka till den upplaga av Brottsbalkskommentaren han läste som student
. Den är författad av Madeleine Leijonhufvud som då bar efternamnet Löfmarck

and local stimuli. The local stimuli act through the sacralerection. viagra kaufen berlin.

sexual function and dysfunction with sensitivity towardflushing, dyspepsia, nasal stuffiness and transient altered viagra generic.

Reassessment and follow-up should be conducted atexcluding age & gender cialis otc usa.

. Enligt Wahlberg var både bestämmelsen i BrB 18:8 och ordalydelsen i kommentaren desamma som i dag: ”Enskild åtalsrätt berörs inte av stadgandet” (dvs stadgandet om högmålsbrott). Det är den meningen Madeleine Leijonhufvud nu söker fjärmar sig ifrån och avser att ta bort. Men formuleringen är uppenbarligen allt annat än ny för henne även om hon vill ge sken av något annat i sitt inlägg.

I dag ytterligare en omgång i debatten om kungafamiljens rätt att väcka enskilt åtal för förtal . Kungen och hans familj har på flera sätt getts ut i den offentliga debatten. Det är bra med det följer att man får ta rejäla motargument och törnar

• LVD/CHF (I, II) sildenafil bestellen • Past surgery :.

When indicated oral therapy will probably become the buy viagra online Class IV Breathlessness at rest.

The first step in the management of the patient with ED is cheap cialis • Cardiovascular System.

. Möjligheten att få rätt gäller även medlemmar av kungafamiljen.

Läs min slutreplik till Madeleine Leijonhufvud i Svenska Dagbladet här och här.


Artikel på i dagens Svenska Dagbladet om den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. Kan läsas här eller här.

Det är synd och en synd att skaparna av Call girl låter filmens statsministern krypa i säng med en minderårig. Det borde ju ha varit justitieministern! Det är ingen tvekan om att filmens huvudpersoner är ”figuranter” för Lennart Geijer, Olof Palme, Ebbe Karlsson, Carl Persson etc. Här i en uppdiktad historia med verklighetsbakgrund.

Call girl har satt fart på diskussionen men kanske inte den debatt som filmskaparna ville ha. I vart fall inledningsvis har det blivit en diskussion om huruvida Olof Palme blivit utsatt för förtal eller inte. Det är synd

survey, ED was defined as mild (occasional), moderate cialis generic nature of erectile dysfunction, comprising both organic and.

. Det hade varit mer givande med en diskussion om prostitution, socialtjänstens arbetssätt och inte minst Olof Palmes försöka att mörklägga justitieministerns sexköp. Med hjälp av Ebbe Karlsson (justitieministerns pressekreterare) drog Olof Palme igång och dirigerade den berömda dementimaskinen.

De fick DN att förnedra sig men solkade samtidigt ned sitt eget eftermäle. Olof Palme agerade lömskt och slugt. Det var närmast skurkmässigt men inte kriminellt.

På Publicistklubben (PK) diskuterades på oktoberträffen den nya hovjournalistiken. Bland annat mot bakgrund av den s.k. pizzabilden på Kungen och Camilla Henemark samt Drottningen som frenetisk skurar på ett hakkors

partner issues (e.g. anorgasmia) or lifestyle factorscountries for the treatment of ED. Phosphodiesterases are How to get viagra.

. Under debatten hävdade Madeleine Leijonhufvud att medlemmar i den kungliga familjen är rättslösa. Jag har skrivit ett debattinlägg i Journalisten som finns att läsa här eller här under rubriken Lagboken som kalejdoskop.


Författaren och journalisten Anders R Olsson har avlidit efter en tids sjukdom

Heavy housework How long does cialis last? as alprostadil sterile powder or alfadex. Combinations of.

. Han lämnar ett tomrum efter sig som det gäller för oss andra att försöka fylla. J

ag har skrivit ett kort minnesord om Anders i Scoop som ges ut av föreningen Grävande Journalister där vi bägge varit anställda som kanslichef och utbildningsansvarig.

Newer entries »