april 2013

You are currently browsing the monthly archive for april 2013.

Ekots utgivare, Anne Lagercrantz, har svarat på min artikel om Ekots oförmåga att maska hemliga dokument. Ekochefens svar och min slutreplik eller läs här Ekochefens svar och  slutrepliken.

Tags: , ,

Mats Olin på Timbros medieinstitut har intervjuat mig om det framtida medieetiska systemet. Intervjun kan läsas här eller här.

Min utredningen om ett utvidgat och stärkt självsanerande system för alla medier är nu ute på remiss. Det är öppet för var och en att lämna synpunkter till Utgivarna som beställt utredningen.

Tags: , ,

Regeringskansliet kritiseras nu återigen av JO. Därtill har näringsdepartementet agerat minst sagt märkligt och felaktigt. Har skrivit en kolumn i Borås Tidning som kan läsas här eller här.

Tags: ,

Jag skriver i dag i Expressen, Sidan 4, om tre frågor som väckts vid läsning av en nedlagd förundersökning. Det gäller misstankarna om brott mot tystnadsplikten i den s.k. Saudiaffären.

1. Vad krävs av medierna vid hanteringen av hemliga uppgifter och dokument? Minsta lilla felsteg eller misstag kan underlätta för myndigheterna att ringa in en källa.

2. Hur har regeringen och FOI (Försvarets forskningsinstitut) hanterat sekretessfrågorna? Hur stämmer överenskommelserna som ingåtts med offentlighets- och sekretesslagstiftningen? Hur får svenska myndigheter använda begrepp som ”secret” som FOI använder i sin sekretesstämpel? Har FOI ingått något sekretessavtal med saudierna och hur se det i så fall ut?

3. Hur långt får en åklagare gå vid maskningen av en nedlagd förundersökning? Det ska vara möjligt för enskilda att se vilka grunder ett sådant beslut fattas på. I det här fallet anser jag att JK gått för långt vid maskningen.

Läs artikeln här eller här.

Tags: , ,

Den danska tidningen Information och andra medier i Danmark har uppmärksammat och kritiserat den långa tid det tar för myndigheterna att lämna ut handlingar. I en artikel uppmärksammas bland annat svenska JO:s principuttalanden om vad som ska gälla för svenska myndigheter. Artiklarna i Information når du här och här.

Tags: ,

Jag har läst åtskilliga JO beslut som kritiserar myndigheter för att de inte lever upp till bokstaven och andan i offentlighetsprincipen. Det handlar om bristande service och inte minst att myndigheterna struntar i kravet på en skyndsam handläggning. Men två JO beslut från slutet av mars mäler ut sig på flera sätt. Besluten som gäller regeringskansliet riktar inte bara kritik mot enskilda fall utan blottlägger också strukturella brister. Hans-Gunnar Axberger som lämnat sin post som JO talar om ”grova åsidosättanden” av kravet på skyndsamhet. JO besluten andas också en återhållen vrede, ilska, mot regeringskansliets sätt att hanterat kritiken. Läser man mellan raderna är JO för att uttrycka det på ren svenska förbannad på att regeringskansliet för att myndigheten tar lätt på kritiken och inte anser sig ha gjort något fel. Jag fick tillfälle att kommentera JO besluten i Studio Ett i fredags, lyssna här. JO besluten finns här och här.

Jag har tidigare skrivit om hur utrikesminister Carl Bildt skyllt ifrån sig bristerna som gäller UD på förvaltningsavdelningen. Nu är det Annie Lööf som slirar runt och letar syndabockar för att hon vilselett KU.

Det är få medier som uppmärksammat JO besluten. Inte ens de medier som själva drabbats har gett dem den uppmärksamhet de förtjänar. Däremot har bl.a. Dagens Juridik varit på alerten, läs Stefan Wahlbergs artikel här.

Tags: , , ,

Har skrivit i Journalisten om mediernas olika förutsättningar och gemensamma intressen samt behovet av ”husfrid”. Läs här eller här.

Tags: ,

Har medverkat som gästkrönikör i Statstjänstemannaförbundets tidning Publikt. Krönikan om regeringens förslag om en straffbestämmelse mot kränkande fotografering kan läsas här eller här.

Tags: , ,

Regeringens förslag till en straffbestämmelse om ”kränkande fotografering” bereds nu i justitieutskottet. Konstitutionsutskottet (KU) har tagit ett initiativ för att granska så att förslaget inte strider mot yttrandefrihetsgrundlagarna.

Inför beredningen av KU:s yttrande till justitieutskottet fick Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tillfälle att framföra sina invändningar mot förslaget. Om den ”sittningen” finns att läsa på Journalistens webbplats här.

Jag har skrivit en PM som överlämnats till JU och KU. Den kan läsas här.

Propositionen är illa underbyggd och det saknas en gedigen konsekvensbeskrivning av förslagen. Därtill är på flera punkter illa skriven och bestämmelserna blir svårförutsebara för. Det gäller bland annat reglerna om förverkande av skrifter som innehåller bilder som tagits på ett kränkande sätt. Det ledde mig fel så det stycke i promemorian är alltså felaktigt. Skrifter som innehåller sådana fotografier som anses tagna på ett kränkande sätt kan alltså inte konfiskeras eller tas i beslag.

Tags: ,

Går det att förena en EU förordning med de svenska grundlagarna? Artikel i dag på  DN-debatt. Läs här eller här.

Tags: ,

Har skrivit en artikel för Dagens Juridik om förhållandet mellan mediernas självsanerande verksamhet och lagstiftarens påtvingade sanering. Artikeln kan läsas här eller här.

Tags: ,

Brev, SMS och USB-minnen ja till och med stentavlor som kommer med bud är handlingar när de inkommer till en myndighet. Där ska de hanteras enligt offentlighetsprincipen och den som begär ut dem enligt förvaltningslagen. Snabbt och korrekt utan ovidkommande frågor. Det har inte alla förstått visar en undersökning som P4 Värmland låtit göra. Läs och lyssna här.

Tags: