Ekot och källskyddet

Ekots utgivare, Anne Lagercrantz, har svarat på min artikel om Ekots oförmåga att maska hemliga dokument. Ekochefens svar och min slutreplik eller läs här Ekochefens svar och  slutrepliken.

Tags: , ,