Framtidens medieetiska system

Mats Olin på Timbros medieinstitut har intervjuat mig om det framtida medieetiska systemet . Intervjun kan läsas här eller här . Min utredningen om ett utvidgat och stärkt självsanerande system för alla medier är nu ute på remiss

Peripheral vascular disease cheap viagra efficacy in the treatment of ED, cost and acceptability by.

. Det är öppet för var och en att lämna synpunkter till Utgivarna som beställt utredningen.

Tags: , ,