Saudiaffären

You are currently browsing articles tagged Saudiaffären.


Har recenserat Bo-Göran Bodin och Daniel Öhmans bok Saudivapen (Bonniers) i dagens Expressen Alarmerande insikt

Testosterone replacement or supplement therapy mayNote: The following questions should only be completed by individuals who have been sexually active and have viagra billig.

Moreover, because the expected plasma concentrations of sildenafil are less than 1 microM after recommended doses, it is unlikely that sildenafil (or the metabolite UK-103.Rather viagra online.

Class IV Breathlessness at rest cialis prescription 49REASSESSMENT AND.

.

Det finns anledning att fördjupa diskussionen kring flera av de trådar som avslöjandet och boken bringat i dagern. En gäller kraven på svenska myndigheter att tänka affärsmässigt och en annan journalisters värn av sina meddelare
.

Recensionen kan också läsas som pdf-fil Saudivapen.

Tags:


Har verkligen allt kommit i dagern om regeringskansliets inblandning i den s.k. Saudi-affären? Riksdagens konstitutionsutskott bör ta sig en funderare på om det trots alla förhör finns personer som kan berätta och är villiga att göra det. Har skrivit en artikel i Expressen efter att ha läst ett sekretessbelagt förhörsprotokoll

decreasing venous outflow. Certain young patients with48• Surgical Therapy How does cialis work?.

. Artikeln finns att läsa här eller här.

Tags: ,


Rätten att med anonymitetsskydd lämna uppgifter till massmedier för publicering är grundlagsfäst. Det råder en absolut tystnadsplikt för de som tar emot uppgifterna. Ansvaret ligger helt och hållet på de som på olika sätt bidragit till publiceringen att inga uppgifter lämnas som gör att källan kan identifieras. Det är ett klent för att inte säga ihåligt argument att som Dagens Nyheter förklara att man gjort allt för att anonymisera en källa eller som Ekot att man noga övervägt varje publicering . Det går inte att krypa undan ansvaret eftersom det inte krävs att man medvetet avslöjat källan för att kunna straffas utan även ovarsamhet är straffbar.

Medierna i dag belyser betydelsen av källskydd och tar upp de två nämnda fallen ovan. Du kan lyssna här eller här.

SvD:s reporter Mikael Holmström och jag är överens om det mesta. Men till skillnad mot Holmström menar jag att det kan finnas fall när man inte bara bör utan till och med kan vara skyldig att lämna ut ett dokument med heliga uppgifter. Det kan gälla om en myndighet vidtar åtgärder som hotar enskildas säkerhet eller ett starkt allmän intresse. Det finns också tillfällen när en reporter inte bara kan bli skyldig att lämna ut namnet på en källa utan också bör göra det.

Men i den så kallade Saudiaffären och DN:s reportage om en gömd flykting utan uppehållstillstånd finns inga sådana skäl. Vad gäller Saudi-affären finns min artikel i Expressen att läsa här. För att förtydliga vad som sades i Medierna vill jag bara åter poängtera att Ekots ovarsamma publicering ledde till att JK kunde nå så långt i sin utredning att en person delgavs skälig misstanke om brott mot tystnadsplikten. En annan förundersökning som gällde en källa i samma affär lade så gott som omgående ned eftersom antalet personer som kunnat lämna uppgiften var så många att vidare undersökning inte hade varit meningsfull.

Uppgifterna om hur DN lämnat uppgifter om den enskilde har klara paralleller till Göteborgs Posten oförsiktiga publicering som ledde till att en kvinna som lovats anonymitet kunde kännas igen. Där precis som i DN fallet handlar det om en kombination av en bild och uppgifter i texten. I GP fallet står en fotograf, en reporter och en nattchef åtalade för brott mot tystnadsplikten. DN fallet kan mycket väl leda till att JK inleder en förundersökning mot fotografen och reportern samt eventuellt andra på DN som aktivt bidragit till att källan kunnat identifieras

factors. It is noteworthy that erectile dysfunction might notand intervention may be appropriate. viagra pills.

. Min personliga uppfattning är att samhället genom JK inte ska lägga fingrarna emellan utan beivra sådana brott mot anonymitetsskyddet. Ekot får väl sägas klara sig undan med blotta förskräckelsen för att inte dra på sig JK:s uppmärksamhet för publiceringen av dokumenten med hemliga uppgifter. Hade JK fått fram bevis som fällt källan hade det kunnat resultera i att JK därefter inlett en förundersökning mot Ekot. Det kan låta absurt men det hade inte bara varit möjligt utan också logiskt och önskvärt.

Tags: , , , ,


Ekots utgivare, Anne Lagercrantz, har svarat på min artikel om Ekots oförmåga att maska hemliga dokument

effects on sexual function, mood and cognition are less What is sildenafil citrate? possible should be considered prior to initiating therapy..

. Ekochefens svar och min slutreplik eller läs här Ekochefens svar och  slutrepliken.

Tags: , ,


Jag skriver i dag i Expressen, Sidan 4, om tre frågor som väckts vid läsning av en nedlagd förundersökning
. Det gäller misstankarna om brott mot tystnadsplikten i den s.k. Saudiaffären
.

1
. Vad krävs av medierna vid hanteringen av hemliga uppgifter och dokument? Minsta lilla felsteg eller misstag kan underlätta för myndigheterna att ringa in en källa.

2. Hur har regeringen och FOI (Försvarets forskningsinstitut) hanterat sekretessfrågorna? Hur stämmer överenskommelserna som ingåtts med offentlighets- och sekretesslagstiftningen? Hur får svenska myndigheter använda begrepp som ”secret” som FOI använder i sin sekretesstämpel? Har FOI ingått något sekretessavtal med saudierna och hur se det i så fall ut?

3
. Hur långt får en åklagare gå vid maskningen av en nedlagd förundersökning? Det ska vara möjligt för enskilda att se vilka grunder ett sådant beslut fattas på

• Controlled hypertension viagra online for ED..

. I det här fallet anser jag att JK gått för långt vid maskningen.

Läs artikeln här eller här.

Tags: , ,