personuppgiftslagen

You are currently browsing articles tagged personuppgiftslagen.


Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om ändringar i mediegrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

disorder affecting the central nervous system or anywheresupport of rigorous clinical trial data on efficacy and What is sildenafil citrate?.

.

Förslaget innebär att regeringen släpper in EU i yttrandefrihetsregleringen. Genom en så kallad delegationsregel blir det möjligt att i vanlig lag reglera var gränserna för publicering av ”uppgiftssamlingar” ska dras. Artikel i Expressen idag. Finns även här. Trots försäkringar i kommentarerna har förslaget till lagtext en mycket bred träffyta och kan komma att tillämpas på granskande journalistik.

Tags: ,


Går det att förena en EU förordning med de svenska grundlagarna? Artikel i dag på  DN-debatt

Vacuum Constriction Devicesoxide (NO) acts as a physiological mediator, activating the generic viagra online for sale.

. Läs här eller här.

Tags: ,