EU

You are currently browsing articles tagged EU.

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om ändringar i mediegrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslaget innebär att regeringen släpper in EU i yttrandefrihetsregleringen. Genom en så kallad delegationsregel blir det möjligt att i vanlig lag reglera var gränserna för publicering av ”uppgiftssamlingar” ska dras. Artikel i Expressen idag. Finns även här. Trots försäkringar i kommentarerna har förslaget till lagtext en mycket bred träffyta och kan komma att tillämpas på granskande journalistik.

 

Tags: ,

Artikel i dagens utgåva av  Dagens Juridik om det internationella samarbetet. Även här.

Tags: , ,

Här rättsanalysen som PTS ville hemlighålla. PTS slutsats att inte bedriva någon tillsyn efter analysen av EU-domstolens utslag framstår som solklar. En tillämpning av den svenska lagen skulle strida mot EU domstolens utslag.

Tags: , ,

I vår ska riksdagens konstitutionsutskott diskutera de ändringar i offentlighetsprincipen som EU-inträdet medfört. Jag har tagit del av KU:s underlag. Skriver om det och andra närliggande frågor på DN-debatt DN-debatt i dag. Kan även läsas här. Det är ingen munter läsning. Regeringen har övergivit den sturska inställning som skulle prägla Sveriges arbete med öppenheten inom EU.

Tags:

Det är nödvändigt och självklart att det krävs ett samarbete över nationsgränserna mot terrorism, ekonomisk brottslighet etc. Samarbetet kräver samordning men det finns gränser. I ett antal förslag och beslut går regeringen respektive riksdagen för långt. Grundläggande konstitutionella värden vi sagt oss vilja värna naggas i kanten. Har skrivit artikel i dagens Expressen. Kan läsas även här.

Tags:

I dag fattar riksdagen beslut om en generell och mycket vag bestämmelse om sekretess. Har skrivit artikel i Dagens Juridik i dag. Finns även att läsa här.

Tags:

På DN-debatt i dag en artikel om möjligheterna för anställda inom EU:s institutioner internt vissla när de stöter på felaktigheter och korruption samt deras rätt att lämna uppgifter till medierna för publicering. Artikeln har jag skrivit tillsammans med Lennart LundquistHelle Lyrstrand LarssenNils-Eric Schulz och Ulf Öberg.

Kan läsas här eller här.

Tags:

Går det att förena en EU förordning med de svenska grundlagarna? Artikel i dag på  DN-debatt. Läs här eller här.

Tags: ,