EU

You are currently browsing articles tagged EU.

Grundlag i gungning? är namnet på en ESO-rapport om hur Sveriges medlemsskap i EU påverkat offentlighetsprincipen i Sverige. Rapportförfattarna, Carl Fredrik Bergström och Mikael Routsi, menar att den svenska handingsoffentligheten påverkats negativt av medlemskapet. Deras förslag för att korrigera skillnaderna mellan insynen inom EU och Sverige skulle dessvärre bara försvaga insynsintresset ytterligare. Jag har tillsammans med bland annat Johan Hirschfeldt deltagit på seminarium om rapporten. Rapporten och seminariet är tillgängligt på ESO:s webbplats.

Tags: ,

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om ändringar i mediegrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslaget innebär att regeringen släpper in EU i yttrandefrihetsregleringen. Genom en så kallad delegationsregel blir det möjligt att i vanlig lag reglera var gränserna för publicering av ”uppgiftssamlingar” ska dras. Artikel i Expressen idag. Finns även här. Trots försäkringar i kommentarerna har förslaget till lagtext en mycket bred träffyta och kan komma att tillämpas på granskande journalistik.

 

Tags: ,

Artikel i dagens utgåva av  Dagens Juridik om det internationella samarbetet. Även här.

Tags: , ,

Här rättsanalysen som PTS ville hemlighålla. PTS slutsats att inte bedriva någon tillsyn efter analysen av EU-domstolens utslag framstår som solklar. En tillämpning av den svenska lagen skulle strida mot EU domstolens utslag.

Tags: , ,

I vår ska riksdagens konstitutionsutskott diskutera de ändringar i offentlighetsprincipen som EU-inträdet medfört. Jag har tagit del av KU:s underlag. Skriver om det och andra närliggande frågor på DN-debatt DN-debatt i dag. Kan även läsas här. Det är ingen munter läsning. Regeringen har övergivit den sturska inställning som skulle prägla Sveriges arbete med öppenheten inom EU.

Tags:

Det är nödvändigt och självklart att det krävs ett samarbete över nationsgränserna mot terrorism, ekonomisk brottslighet etc. Samarbetet kräver samordning men det finns gränser. I ett antal förslag och beslut går regeringen respektive riksdagen för långt. Grundläggande konstitutionella värden vi sagt oss vilja värna naggas i kanten. Har skrivit artikel i dagens Expressen. Kan läsas även här.

Tags:

I dag fattar riksdagen beslut om en generell och mycket vag bestämmelse om sekretess. Har skrivit artikel i Dagens Juridik i dag. Finns även att läsa här.

Tags:

På DN-debatt i dag en artikel om möjligheterna för anställda inom EU:s institutioner internt vissla när de stöter på felaktigheter och korruption samt deras rätt att lämna uppgifter till medierna för publicering. Artikeln har jag skrivit tillsammans med Lennart LundquistHelle Lyrstrand LarssenNils-Eric Schulz och Ulf Öberg.

Kan läsas här eller här.

Tags:

Går det att förena en EU förordning med de svenska grundlagarna? Artikel i dag på  DN-debatt. Läs här eller här.

Tags: ,