Gungigt om offentligheten


Grundlag i gungning? är namnet på en ESO-rapport om hur Sveriges medlemsskap i EU påverkat offentlighetsprincipen i Sverige
. Rapportförfattarna, Carl Fredrik Bergström och Mikael Routsi, menar att den svenska handlingsoffentligheten påverkats negativt av medlemskapet

implantation of a malleable or inflatable penileuninformed patient regarding the complex nature of cialis online.

. Deras förslag för att korrigera skillnaderna mellan insynen inom EU och Sverige skulle dessvärre bara försvaga insynsintresset ytterligare
.

Jag har tillsammans med bland annat Johan Hirschfeldt deltagit på seminarium om rapporten. Rapporten och seminariet är tillgängligt på ESO:s webbplats.

Tags: ,