Struts eller stursk? EU och öppenheten

I vår ska riksdagens konstitutionsutskott diskutera de ändringar i offentlighetsprincipen som EU-inträdet medfört. Jag har tagit del av KU:s underlag. Skriver om det och andra närliggande frågor på DN-debatt DN-debatt. Kan även läsas här. Det är ingen munter läsning. Regeringen har övergivit den sturska inställning som skulle prägla Sveriges arbete med öppenheten inom EU.

Tags: