september 2013

You are currently browsing the monthly archive for september 2013.

Riksdagsstyrelsens majoritet har beslutat att lägga ned ”min” gamla tidning Riksdag & Departement. Sorgligt. Tidningen behövs för att upprätthålla den oftast tröttsamma men ibland euroforiska läsningen av offentliga utredningar, lagrådsremiss etc.

Jag har förståelse för att riksdagen inte anser sig vara en kompetent och engagerad tidningsägare. Men ska man frånträda ett ansvar som varit sedan 1939 när tidningen startade måste det ske snyggt. I Dagens media har jag presenterat en ide som borde intressera eller i varje fall kunna övervägas av en seriös ägare, om de nu inte redan gjort det.

Läs här eller här Kritikstorm efter nedläggningen av R&D – Dagens Media.

Tags:

I dag artikel i Medievärlden om integritetskränkningar inom och utanför yttrandefrihetsgrundlagarnas tillämpningsområde. Kan läsas här eller här. Debatten lär inte avstanna och nytt bränsle kommer sannolikt senare i dag när regeringen förväntas anta en lagrådsremiss som berör tryck- och yttrandefrihetsregleringen.

I dag har jag och Per Hultengård en artikel i Expressen (eller läs artikeln här) om regeringens kommande förslag vad gäller yttrandefriheten. Vi har läst en lagrådsremiss som cirkulerar inom regeringen och regeringskansliet som enbart väljer att gå fram med förslag som innebär att yttrandefriheten i olika grad trängs tillbaka.

Tags: , ,

I dag fick kulturministern ta emot presstödskommitténs förslag. Regeringen gör bäst i att köra den i papperstuggen. När Lena Adelsohn Liljeroth ändå är igång bör hon låta idéerna från de som kritiserat utredningen gå samma väg. Deras idéer om att statligt premiera god journalistik, ge digitala knuffar och införa utvecklingsstöd är på flera sätt än orimligare än det selektiva presstödet.

Det som vare sig utredningen eller dess kritiker förmår diskutera är hur staten i grunden ska förhålla sig till att selektivt utdela stöd när det gäller information, nyheter och opinionsbildning. Om detta har jag skrivit i dagens Expressen artikeln finns också att läsa här.

För att eliminerar risken för godtycke, minska statens möjligheter att med administrativa åtgärder begränsa yttrandefriheten och minska administrationen krävs att man hittar generella åtgärder som ger massmedieverksamhet goda villkor. Med massmedieverksamhet avser jag inte bara etablerade medier utan alla som bedriver nyhetsförmedling, information och opinionsbildning. Det ska inte spela någon roll om det handlar om böcker, dagstidningar, tidskrifter tryckta på papper eller digitalt publicerade. Kanske kan arbetsgivaravgiften sänkas för massmedieverksamhet och kanske är införandet av en modifierad form av det gamla trycksaksportot värt att pröva.

Det gäller också att förenkla regelsystemet. Maud Olofsson och nu Annie Lööf lovat att förenkla för bl.a. mindre företag. Kanske är det dags att komma till skott och också särskilt se över de regler som gäller för massmedieverksamhet.

Tags: ,

Expressens debattsida skriver jag i dag hur Österåkers kommun väljer att använda sin webbplats för att polemisera mot Erica Wallberg. Wallberg kritiserade arbetsförhållandena inom hemtjänsten och fick gå hem. Artikeln kan också läsas här.

Fallet ligger nu hos JO och i Österåker har behandlingen av Erica Wallberg lyfts upp till den politiska nivån.

Tags: ,

Har i dag en längre artikel på DN kulturdebatt om brutaliseringen av soldater och staters oförmåga att ta itu med problemen. Då behövs meddelarfriheten. Den har en stark ställning i svensk lagstiftning men är hotad. Artikeln kan också läsas här.

Tags: , , ,

Under sommaren har flera lokaltidningar och radiostationer uppmärksammat hur kommuner och andra myndigheter hanterar offentlighetsprincipen. Det gäller bland annat Enköping som jag skrivit om tidigare. Har nu också skrivit en sammanfattande artikel som publicerats i bland annat Borås Tidning.

Länk till BT och fil Offentlighetsprincipen Borås Tidning 2013-08-29.