Wallberg

You are currently browsing articles tagged Wallberg.

Expressens debattsida skriver jag i dag hur Österåkers kommun väljer att använda sin webbplats för att polemisera mot Erica Wallberg. Wallberg kritiserade arbetsförhållandena inom hemtjänsten och fick gå hem. Artikeln kan också läsas här.

Fallet ligger nu hos JO och i Österåker har behandlingen av Erica Wallberg lyfts upp till den politiska nivån.

Tags: ,