rättegång

You are currently browsing articles tagged rättegång.

Regeringen vill bevara och befästa regeln som gör det möjligt att den utgivare för ett massmedium som friats i ett förtalsmål ändå kan straffas. Trots en friande dom kan utgivaren tvingas betala sina egna rättegångskostnader. Det är en otillständig ordning som jag skriver om i Expressen i dag. Artikeln kan även läsas som pdf fil Rättssäkerheten satt på undantag.

Tags: , , ,