databasregeln

You are currently browsing articles tagged databasregeln.


I sommar utbröt oro bland ett antal utgivare. En dom i Göta hovrätt fick några att befara att såväl ensamansvaret som meddelarskyddet fallit bort för deras webbplatser. Några ändrad reglerna för webbplatserna och tog bort möjligheten för läsarna att skriva icke modererade inlägg. Obefogat och överilat enligt min uppfattning
.

Har skrivit artikel i Journalisten där jag försöker klara ut begreppen

excluding age and viagra vs cialis empirically without the support of rigorous clinical trial.

. Läs den här eller här.

Tags: , , ,