Pressetik

You are currently browsing the archive for the Pressetik category.

Artikel i dagens Expressen om två utredningar som bägge syftar till att stärka skyddet för den personliga integriteten. Regeringens beställning innehåller förslag som bör övervägas men inger också farhågor. Risken är stor att regleringen går för långt inte minst med tanke på den frenesi vissa regeringspartier driver frågan utan att först fundera på om gällande lagstiftning kanske är tillräcklig men inte utnyttjas. Texten kan även läsas här.

Artikel publicerad på Journalisten webbplats om rättelser. Kan förhoppningsvis leda till en pressetisk diskussion om vad som är motiverat att rätta och hur det ska göras. Kan även läsas här.

Tags: ,

Spalt i Borås Tidning om Lexbasem. Försöker värna rätten för alla att skaffa sig utgivningsbevis för sina webbplatser. Kan läsas här också.

Tags: ,

DN:s utgivare Peter Wolodarski har fått kritik för att ha publicerat en annons för en bok om invandringspolitiken. Det borde han inte få. Har skrivit om det på debatt.svt.se kan även läsas här.

Har i dag en artikel på Dagens Juridik om integritetsfrågan och regeringens förslag att underlätta för allmänt åtal vid förtal. Förslaget kommer inte att få någon effekt så länge vi har en Justitiekansler (JK) som tar instruktionen i tryckfrihetsförordningen på allvar. Artikeln kan också läsas eller laddas ned här.

Tags: , ,

En bok som bekräftar sin egen tes kan det ses som fulländad. Visserligen kanske det inte alltid är så författaren ser det men för oss som läsare blir budskapet extra starkt. Hanne Kjöllers bok en Halv sanning är också en lögn är en sådan bok. Här en recension i Borås Tidning som också kan läsas här: Hanne Kjöller bok.

Tags:

Newer entries »