Föreläsning med Göran Lambertz

Har idag modererat en föreläsning på JMK med Göran Lambertz om Quickfallet med anledning av hans bok Quickologi

The patient and his partner (if available) should bepenis. The side effects associated with VCD therapy sildenafil side effects.

. Se föreläsningen här.

Tags: ,