Att rätta


Artikel publicerad på Journalisten webbplats om rättelser

(SBP > 180mmHg)information about sexuality and all treatments for erectile buy viagra online.

. Kan förhoppningsvis leda till en pressetisk diskussion om vad som är motiverat att rätta och hur det ska göras. Kan även läsas här.

Tags: ,