januari 2014

You are currently browsing the monthly archive for januari 2014.

I kölvattnet på Lexbase sprang flera som brukar ha huvudet på skaft iväg så att bara skaftet blev kvar. Grundlagen borde ändras och offentlighetsprincipen inskränkas.

SR:s Medieormen publicerar i dag en artikel där jag värnar systemet med frivilliga utgivningsbevis. Jag bidrar också med ett tips som kanske kan bli ännu en spik i Lexbase, i varje fall i dess nuvarande utformning. Kan även läsas här.

Några advokater eller flinka jurister borde pro-bono (utan ersättning i allmännyttans tjänst) driva en handfull personers sak mot Lexbase

. En ansvarig utgivare med självinsikt och överlevnads instinkt skulle då inse att han skulle gå från nederlag till nederlag och bli indragen i kostsamma och oändliga rättsprocesser. Om urvalet av fallen görs noggrant har jag svårt att se det inte skulle vara möjligt att få utgivaren fälld för förtal.

Att göra domar tillgängliga kräver omdöme och övervägande i varje enskilt fall. Massutlägg utan urskiljning torde bara vara möjlig om inblandade anonymiseras.

Tags: ,

I dag har jag slutreplik i Expressen till Göran Lambertz angående stängningen av SD-kurirens grundlagsskyddade webbplats 2006. Görans replik bar rubriken Freivalds-gjorde-rätt.

En kort sista(?) kommentar:
Med sitt agerande skrev dåvarande utrikesministern Laila Freivalds in sig i samma dystra tradition som Karl IVX Johan och K.G. Westman. Westman som var justitieminister under andra världskriget skulle säkerligen ogillat sällskapet. Han hade trots allt stöd i grundlagen bl.a. för sina konfiskationer av tidningar utan efterföljande rättegång. Även om det inte försvarade åtgärderna som han vidtag kan man väl ändå konstatera att då var det det motiverat att tala om ”krisläge”.

Tags: ,

Som väntat kom propåer om såväl inskränkningar av offentlighetsprincipen som tankar om nya begränsande regler i grundlagen i kölvattnet på lanseringen av Lexbase. En webbplats där det är möjligt att få del av domar avkunnade vid svenska domstolar.

Jag antog att det skulle bli så och skrev därför en artikel som publicerades i Expressen i dag till försvar för offentlighet i största allmänhet och för ökad tillgänglighet till allmänna handlingar. Det kan i sammanhanget kanske uppfattas som ett uttryck för en entydig uppskattning för Lexbase.

Men så var det inte menat. I artikel förklarar jag att Lexbase appellerar till vårt behov av kontroll men sannolikt invaggar oss i en trygghetschimär. I en längre version hade jag med att tjänsten vädjar till en av våra mest primitiva drifter – hämnd och lynchstämning.

Jag tog bort det för att få med annat. Kanske fel men det förtar inte min poäng, att tillgången till allmänna handlingar ska vara vid och att uppgifterna ska vara lättillgängliga. Det är vad vi gör med uppgifterna som ska beivras inte att vi tar del av dem.

Artikeln kan även läsas i PDF-format.

Tags:

I Dagens Juridik i dag skriver jag om den första domen enligt lagen om kränkande fotografering. Jag ifrågasätter om det verkligen var rätt lagrum som användes för att komma åt ”smygfilmaren”.

Kan också läsas här Kränkande fotografering 2014-01-24.

Tags: , ,

I en artikel i Journalisten ställer jag frågorna: Hur närgången får man vara? och Hur får man vara närgången? Frågorna aktualiseras av Uppsala tingsrätts dom i fallet med filmning vid Akademiska sjukhuset i staden. Domen reser också frågan vad som krävs för att en uppgiftslämnare ska anses träda ut ur anonymiteten och betraktas som myndighetsförträdare. Artikeln kan också läsas här. Läs domen och kommentarer hos Centrum för rättvisa.

Skriver i dagens Expressen om Göran Lambertz och hans goda år som JK när det gäller yttrandefriheten men hur hans omdöme sviktar när han värderar ett av de allvarligaste ingreppen från ett statsråd i specifik yttrandefrihetsfråga sedan andra världskriget.

 Artikeln som pdf.

Tags: ,