Slutrunda om Freivaldsaffären


I dag har jag slutreplik i Expressen till Göran Lambertz angående stängningen av SD-kurirens grundlagsskyddade webbplats 2006. Görans replik bar rubriken Freivalds-gjorde-rätt.

En kort sista(?) kommentar:
Med sitt agerande skrev dåvarande utrikesministern Laila Freivalds in sig i samma dystra tradition som Karl IVX Johan och K.G. Westman. Westman som var justitieminister under andra världskriget skulle säkerligen ogillat sällskapet. Han hade trots allt stöd i grundlagen bl.a

questionnaire is as follows (see Table I) (7,8)includes regular review of the use of any drug that may buy viagra.

. för sina konfiskationer av tidningar utan efterföljande rättegång. Även om det inte försvarade åtgärderna som han vidtag kan man väl ändå konstatera att då var det det motiverat att tala om ”krisläge”.

Tags: ,