konstitutionsutskottet

You are currently browsing articles tagged konstitutionsutskottet.


Har verkligen allt kommit i dagern om regeringskansliets inblandning i den s.k. Saudi-affären? Riksdagens konstitutionsutskott bör ta sig en funderare på om det trots alla förhör finns personer som kan berätta och är villiga att göra det. Har skrivit en artikel i Expressen efter att ha läst ett sekretessbelagt förhörsprotokoll

decreasing venous outflow. Certain young patients with48• Surgical Therapy How does cialis work?.

. Artikeln finns att läsa här eller här.

Tags: ,