Saudiaffären vid vägs ände?

Har verkligen allt kommit i dagern om regeringskansliets inblandning i den s.k. Saudi-affären? Riksdagens konstitutionsutskott bör ta sig en funderare på om det trots alla förhör finns personer som kan berätta och är villiga att göra det. Har skrivit en artikel i Expressen efter att ha läst ett sekretessbelagt förhörsprotokoll. Artikeln finns att läsa här eller här.

Tags: ,