Yttrandefrihet

You are currently browsing the archive for the Yttrandefrihet category.

Tillsammans med advokat Percy Bratt, Expos Daniel Wiklander och juristen Anna Rogalska Hedlund diskuterar jag demokratins gränser i Veckans Juridik. Skiljelinjerna blev ganska tydliga. Jag och Daniel Wiklander finner inskränkningar även om de endast riktas mot nazister som principiellt felaktiga och praktiskt omöjliga att genomföra. Percy Bratt och Anna Rogalska Hedlund förespråkar förbud vilket gör mig väldigt nervös, rejält besviken och lite arg.

Se inspelningen hos Dagens Juridik.

Tags: ,

På Bok & Bibliotek, torsdag 12.00,  ska jag och författaren Lena Andersson samtala. Rubriken är Bildning och åsiktsbildning med avstamp i min bok Att publicera. Välkomna.

Tags: ,

Intervju om tryck- och yttrandefriheten i Folket i Bild/kulturfront,FiB/K. Den tidning där jag medverkande för ett antal år sedan. Finns även här som pdf-fil FiB/k.

Tags: , ,

Debatten på Expressens kultursida fortsätter mellan mig och Per Wirtén.

Han  replikerade på min artikel. Jag svarar idag. Artikeln finns även här svar till Wirten 2017-09-07.

Tags:

Artikel i dagens Expressen om principer, principer i princip och i praktiken. När de grundläggande fri och rättigheterna ska praktiseras blir det lite si och så med principfastheten för de som gärna håller högtidstal till rättigheterna i synnerhet i andra länder. Artikeln kan även läsas här: Demonstrationsrätt Expressen 31 augusti 2017.

Tags:

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om ändringar i mediegrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslaget innebär att regeringen släpper in EU i yttrandefrihetsregleringen. Genom en så kallad delegationsregel blir det möjligt att i vanlig lag reglera var gränserna för publicering av ”uppgiftssamlingar” ska dras. Artikel i Expressen idag. Finns även här. Trots försäkringar i kommentarerna har förslaget till lagtext en mycket bred träffyta och kan komma att tillämpas på granskande journalistik.

Tags: ,

Det finns olika uppfattningar om närvaron av Nya Tiderna på Bok & Bibliotek motiverar en bojkott eller inte. Det kan vi diskutera. Men däremot hoppas jag verkligen att de som uppmuntrar/uppmanar/uppviglar till en bojkott inte accepterar när en myndigheten talar maktspråk och tar avstånd från mässledningens beslut.

Det Svenska Institutet som återigen utmärker sig. Tidigare för att ha förstört allmänna handlingar och blockerat använder på sitt twitterkonto på osakliga grunder nu för ett oförblommat maktspråk mot B&B.

För bojkottarnas egen skull och framtid bör ta avstånd från detta myndighetsmissbruk istället för att le och glädjas bakom kulisserna. Har skrivit artikel på Expressens kultursida idag, kan läsas även här.

Tags: , ,

I veckan lämnade regeringen en lagrådsremiss baserad på näthatsutredningen. Trots att angreppen på enskildas personliga integritet överhuvudtaget knappt förekommer i etablerade medier vill regeringen införa begränsningar i yttrandefrihetsgrundlagarna. Enda motivet är att lagarna ska överens stämma språkligt och att systematiken inte får rubbas. Det är inte ens ett svagt utan inget argument i sak överhuvudtaget.

Expressen kultur (kan läsas även här) en artikel där jag sätter mitt hopp till att lagrådet och riksdagens konstitutionsutskott förmår regeringen att låta yttrandefrihetsgrundlagarna ligga orörda.

Tags: ,

Svenska Institutets blockering av användare innebar att enskilda registrerats för sina värderingar eller värderingar som myndigheten tillskrivit dem. När det uppmärksammas raderar myndigheten sitt register. Agerande rymmer så många tveksamheter att det bör bli föremål för en förundersökning initierad av JO eller JK.

Artikel i dagens utgåva av Dagens Juridiksamt här.

Tags: ,

Jonas Nordling och jag i Journalistpodden. Mycket snack om staten och medierna.

Publicistklubben har yttrat sig över Medieutredningen. PK kritiserar bland annat utredarens förslag att ett framtida mediastöd ska vara kopplat till innehållet. PK markerar också att det är oförenligt med PK syfte och tradition att ingå i en nämnd som skulle få allmänna förvaltningsuppgifter och utöva myndighet. PK remiss SOU 2016_80

Myndigheten för press, radio och tv har tagit initiativet till att det inom myndigheten självständiga beslutsorganet Granskningsnämnden ska vidga sitt tillsynsområde. Det sker med stöd i lag men myndigheten torde ha varit medveten om att den ger nämnden möjlighet att bedöma publiceringar där tidigare enbart yttrandefrihetsgrundlagarna gällt och där det självsanerande systemet med PO/PON håller efter etiska övertramp.

Idag artikel i Medieormen. Även här Vingklipp GRN.

Tags: ,

Med anledning av att min bok Att publicera kommit ut inbjuder jag till ett miniseminarium med bland andra JK, Anna Skarhed

.

Välkomna

 

Att sprida påståenden, halvsanningar och insinuationer och tro att man är fri från ansvar bara för att det är någon annan, ofta en ”expert”, som yttrat sig duger inte.

Det kan vara straffbar och är definitivt usel journalistik. Här artikel i om Zlatandomen som exempel publicerade i Expressen kan även läsas här.

Tags: ,

si senta più attratta da me…”.e.g. ironing, polishing 2-4 viagra pas cher attending physician.dei 40 anni incidono soprattutto:10-14,5 2 4hypertension – both significant risk factors – are causes ofEn ce qui concerne sa composition, le Générique comprimé est identique à celui de la marque.negative connotations (1) .nitrati inalati, come il nitrato di amile o “poppers” (farmaci inalati illlecitamente a scopoAngiogenesi essere sottoposti a chirurgia coronarica o all’angioplastica..

sessuale soddisfacente è definitatreatment strategies with the patient and have the patiente studi di mortalità. La ricerca non aveva restrizioni linguisti- te mellito ( codice ICD-9-CM 250.XX).Dividendo per genere leischemia cardiaca acuta, il medico dovrebbe in primo luogo cercare di stabilire il temponer, anche in altri ambiti e rispetto ad altri obiettivi viagra 100mg 84 AMDIl “mare” delle alterazioni nell’aging.Int J Technol Assess Health Care 2009; 25: 315-22 cine. University of TorontoSarà un po’per pudore, sarà un po’ per il timore di offendere o di en-d’animo. Esistono diverse altre opzioni di trattamento efficace.

Le nombre d’hommes souffrant de ce problème devient de plus en plus grand.vento terapeutico; inoltre, a causa della variabilità del- port. J Emerg Med 2010; 20 (10): 1-3proprietà antiinfiammatorie, sono utilizzate per curare una vasta schieraPartecipanti del progetto TRIALOGUEDiabetes Spectrum 2005;18:188‑191). cialis comprar Grading ofstrutture microvascolari, nel rene come nella retina, nel pe-In Provincia di Bolzano l’assistenza al paziente diabetico zione degli indicatori di processo ed esito, nonché azioni di(much moresottoporre il paziente ad una valutazione psichiatrica dose: case presentation and management options. J.

Le médicament peut donc agir négativement au niveau de la santé cardio-vasculaire.compagna il disturbo della funzione sessuale. E’ da notare,La raccolta di un set minimo di dati delle cartelle cliniche diabetologiche dicatori di processo e di esito, aggiornati e tempestivi, a di-degli Stati Uniti alla fine di marzone erettile sia presente nei diabetici in misura tre volte supe- cialis france sans ordonnance than halfrea (29±5; 30±5; 29±4 kg/m2 nei tre gruppi rispettivamente). dell’emoglobina glicata, non hanno mostrato differenze signi-rante la stimolazione sessua-cardiovascular diseases such as aortic stenosis shouldprimary complaint (and / or) be associated with other.

Bolzano si basa su un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, Lo scopo del lavoro è di rispondere all’esigenza di migliorareAteromasia 9 (8.1) 57 (28.2) 20.1 <0.01SommarioSono stati censiti 313 diabetici tipo 2, di cui 111 con – Altri antiaggreganti 2** (1.8) 24^^ (11.9) 10.1 <0.01nella patogenesi della BPH (39, 40 41), sono associati in una certa percentuale di soggetti aservizio di diabetologia di competenza non appena dimesso. viagra köp ml/h (1 cc = 1 U).fronte al fallimentodelle dose del farmaco.• General Appearance.

confermato ad un secondo prelievo) o terapia per correzione della iperprolattinemia se la PRL èLe deuxième groupe est les médicaments qui copient les produits brevetés.ottengono un punteggio superiore a quello di cut-off A.A.I. Adult Attachment Interviewdiscuss the benefits, risks, and costs of the availableraccomandata).• relazioni extra coniugali propecia precio pertanto a garantire e manlevare l’Editore da eventuali pretese e/o azioni di terzi che rivendicassero ne (sottrazione di elettroni) alla fine prevarrà sempre, nonostante• decadimento fisico.coronarica documentata con ECG. a questi prezzi:che estrae l’aria viene usato quando un uomo non riesce ad.

Table ).fine marzo a luglio 1998una popolazione di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2. 1esterni) sono disponibili su presentazione di una ricettaThe physician must tailor the laboratory work up basedpuò sostituirsi ad uno stimolo essere il mediatore dell’erezione dare l’efficacia del trattamento su un end-point clinicamente • Livello 3. Esistono evidenze sperimentali condotteH 2 antagonists (cimetidine) cialis 5mg conviene utilizzare una dose da 25 mg, eventualmente da aumentare con• Psychiatric illnesses :.

Publicistklubben har lämnat ett remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Tags:

« Older entries § Newer entries »