IMY

You are currently browsing articles tagged IMY.

Integritetskyddsmyndigheten (IMY) anser sig ha rätt att granska Actapublica, Verifiera med flera databaser med lagöverträdelser. Det är en ny praxis från myndigheten men en tolkning av gällande rätt som står i strid med tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Har skrivit en artikel i Journalisten

Tags: , ,