Janusansiktet på MPF

Turerna kring Myndigheten för psykologiskt försvar fortsätter. Myndighetens stabschef och ställföreträdande generaldirektör, Mikael Tofvesson, tror att han i ett pågående ärende som direkt berör myndigheten kan ge uttryck vilka åsikter som helst om en publicist i egenskap av ”privatperson”. Det utrymmet finns inte.

Har kommenterat det på Expressen kultur