rikets säkerhet

You are currently browsing articles tagged rikets säkerhet.


På tisdagen beslutade JK som väntat att inte inleda någon förundersökning mot de grundlagsskyddade medier som publicerat uppgifter om den ryska flygövningen under långfredagen. Det gällde bland annat Svenska Dagbladet som avslöjade att svenskt flyg inte gick upp för att markera och SvT som fyllde på med uppgifter om möjliga mål för övningen.

Enligt JK är uppgifterna som publicerats inte av den digniteten att deras avslöjande kan anses innebära men för rikets säkerhet, de är inte tillräckligt betydelsefulla. De medier som publicerat uppgifterna har därmed inte begått något brott

interaction effects with oral medications for ED cialis generic • Consider psychosexual/couple.

. Därmed har heller inte den eller de som lämnat uppgifterna gjort något olagligt. Eftersom utredningen inte indikerar att några allmänna handlingar med sekretessbelagda uppgifter kommit i orätta händer kan heller inte efterforskning av källorna göras av den anledningen.

Meddelarfriheten har därmed dragit det längsta strået. Frågan är vilken längd det är på försvarsminister Karin Enström och försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegrens strån? De bägge har med varierande indignation kritiserat att uppgifterna om den bristande incidentberedskapen blivit allmänt känt även bland svenska folket.

JK:s beslut kan läsas här och artikel i Svenska Dagbladet 2013-06-19 här.

Tags: , ,