Smittbekämpning kräver öppenhet

Smittspridningen av coronaviruset på landets äldreboende har tagit åtskilliga liv. I vissa fall har boendet förvandlats till rena smitthärden för boende och personal .

När medier försökt skaffa uppgifter om spridningens omfattning har kommuner vägrat lämna ut uppgifterna

about the underlying medical conditions that can result in viagra pills to spend.

. I Sörmland har kommunledningarna koordinerat sin agerande.

Jag har gjort en genomgång av några av de invändningar som reportrarna mötts av, Göteborgs-Posten .

Det finns även exempel på hur kommunledningarna i mycket tydliga ordalag gett ut riktlinjer som begränsar de anställdas yttrandefrihet.

I Västerås skriver kommundirektören ”alla förfrågningar från media till såväl ledningsfunktioner som till enskilda medarbetare hänvisas till mig för bedömning om/hur vi ska svara. Viktigt att inte enskilda medarbetare svarar media direkt”. I Gällivare fick personal inom vård- och omsorg det korthuggna beskedet ”medarbetare bör inte svara på någon fråga alls från media”.