Det kan hända också här

Deltagit på ett panelsamtal arrangerat av Svenska PEN om public serviceföretagens oberoende.

Svenska PEN